Genom en ny skrivning när det gäller urvalskriterierna till brandmannautbildningen SMO, Skydd mot olyckor, hoppas den statliga utredaren Jan-Åke Björklund få in fler kvinnor och också fler med utomnordisk bakgrund.

Konkret innebär det att ”andra sakliga omständigheter som är av betydelse för utbildningen” ska ingå i kriterierna och att när man tillämpar dem så ska ”behovet av jämställdhet och mångfald” tas hänsyn till.

Andelen kvinnor inom räddningstjänsten har ökat de senaste åren men är fortfarande låg, sammantaget 5,5 procent av all utryckande personal. Till exempel har Storstockholms brandförsvar två heltidsanställda kvinnor i en total utryckningsstyrka på cirka 500 personer, enligt MSB:s tidning Tjugofyra7.

Samtidigt har det bland en del brandmän funnits kritik mot fler kvinnor, eller i alla fall mot lättare fystester. Något som Per Hulling inte ger mycket för.

– Vi ser att fyskrav kommer först på femte plats när vi frågar brandmän själva. Åldrande kolleger är en större utmaning när det gäller det fysiska. Och vi kan också se att där man har erfarenhet av att arbeta med kvinnor har farhågorna lugnats.

En åsikt som lyfts fram från arbetsgivarhåll är att räddningstjänsten behöver kvinnor av konkurrensskäl.

– Vi slåss om dem med Försvarsmakten, Polisen och alla andra häftiga jobb, säger Svante Borg, förbundsdirektör på Storstockholms brandförsvar, till Tjugofyra7.

Kommunal välkomnade i sitt remissvar satsningen på mer mångfald, men skriver också att det är otillräckligt. Facket ville bland annat att kommunerna skulle tvingas ha en konsekvensanalys avseende jämställdhet och mångfald.

Kommunals linje när det gäller fyskraven är att man inte vill sänka kraven, men ge större möjlighet för eleverna på SMO att klara testerna på arbetsplatserna genom att träna mer under utbildningen.

Den nya förordningen gäller från och med årsskiftet.