Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Bland brandmän, som har en förhöjd cancerrisk, har fokus mest legat på testikel- och prostatacancer eftersom den största andelen brandmän är män.

Rökdykarluvan är också ett sätt att uppmärksamma de kvinnor som jobbar inom räddningstjänsten. I dag är kvinnorna cirka sex procent alla anställda. Dessutom är väldigt få arbetsledare, en fråga som nätverket kommer att jobba vidare med.

– Vi behöver synas och vi tyckte att det var passande att lansera rökdykarluvan på internationella kvinnodagen, säger Mona Hjortzberg, som är ordförande i Nätverket kvinnor inom räddningstjänsten.

All eventuell vinst kommer att skänkas till bröstcancerforskning.

Johanna Blomfeldt, styrelseledamot i Nätverket kvinnor i räddningstjänsten, och brandingenjören Cecilia Svensson uppmärksammar kvinnor i räddningstjänsten i Uppsala.

Förutom luvan är nätverket ute med några räddningstjänster ute och berättar om sin verksamhet, bland annat med räddningstjänsten i Storgöteborg och Uppsala brandförbund.

– Det är viktigt at visa att vi jobbar inom räddningstjänsten, säger Mona Hjortzberg.

Andra frågor som uppmärksammas i dag är sexuella trakasserier.

– Vi kan inte sluta prata om det för då går utvecklingen tillbaka, säger Mona Hjortzberg.