– Man vet inte så mycket hur Kommunal jobbar i dag, säger brandmannen Peter Cederroth.

Han är en av åtta anställda på Botkyrka brandstation som kommer för att lyssna på brandmännen från Kommunal. Kommunal skapade under hösten Projekt Räddningstjänst för att bli ett bättre fackförbund för brandmän och brandbefäl.

Fyra brandmän turnerar nu runt till ett 80-tal heltidsstationer för att fånga in vilka frågor de anställda tycker att Kommunal borde jobba med. Resultatet, som är en del av Projekt räddningstjänst, vilket KA berättat om tidigare, ska sedan hamna i en rapport som ska kunna bli ett underlag under avtalsrörelsen nästa år. Kommunalarbetaren är med på den runt 45:e besöket.

Brandmannen Magnus Sjöholm och brandbefälet Joakim Ekholm besöker under dagen Nyköping och Botkyrka, medan de två andra rest till Örebro och Karlskoga. Ett mål är också att ena så många brandmän som möjligt i ett fackförbund.

– Vi brandmän är splittrade i dag. Några är med i Kommunal, andra i Brandmännens riksförbund och en del styrkeledare har valt Vision och Ledarna. Många är också oorganiserade och det här gör att vi bli svagare när vi ska förhandla, säger Magnus Sjöholm, som tidigare var ombudsman för BRF.

Joakim Ekholm, brandbefäl och Magnus Sjöholm, brandman, turnerar runt i Sverige för att fånga upp vilka frågor brandmän vill att Kommunal ska jobba med.

Han och kollegan Joakim Ekholm anser att Kommunal varit dålig på att berätta vad man faktiskt gör och att facket inte varit tillräckligt synligt. Flera av brandmännen som deltar säger också att de inte har så bra koll på vad Kommunal gör.

Efter en kort presentation av deras projekt får brandmännen själva uppge vad de tycker är viktigt. Bemanning är fråga som dyker upp, bland annat att det görs en del ensamarbete.

– Vi skulle behöva vara en till på stegbilen, säger fler.

Många tar upp bemanning, att få cancer klassat som arbetsskada, men också möjligheten att kunna ha sommarsemester.

– Jag har två barn, vad ska jag med semester i september till, säger en brandman.


KA frågade tre anställda på Botkyrka brandstation om deras synpunkter på Kommunals turné.

  1. Vad tycker du om att Kommunal är ute på den här turnén?
  2. Vilken fråga är viktigast för dig?
Peter Lilja Brandman, 49 år.
1.  – Det är jättebra och viktigt för att vi tillsammans ska kunna åstadkomma bra saker.
2. – Bemanning, vi behöver bli fler, men också lön och förändrade semesterperioder.
Daniel Martinsson Brandman, 31 år
1. – Det är bra. Jag är dåligt påläst själv, så det är bra att få lite mer kött på benen.
2. – Bemanning, vi behöver bli fler på skiften så att vi slipper ensamjobb på stegbilen till exempel.
Per Svensson Tillförordnad styrkeledare
1. – Bra. Det känns som att vi i räddningstjänsten är lite av ett bihang inom Kommunal. Man har inte jobbat för oss.
2. – Bemanningen. Innan vi bildade Södertörns brandförsvar var vi fler styrkeledare. Vi vill också slippa ensamarbete eftersom det finns risker med det. Man är väldigt utsatt.

Projekt räddningstjänst

Mellan den 14 oktober och den 18 december turnerar fyra brandmän runt till ett 80-tal heltidsstationer i Sverige. Målet är att ena fler brandmän i ett fackförbund och att göra Kommunal till ett bättre branschförbund.

Två av brandmännen – Magnus Sjöholm och Mikael Svanberg – var tidigare ombudsman och 1:e vice ordförande i konkurrerande Brandmännens Riksförbund. De har nu valt att arbeta för Kommunal. Resultatet av turnén blir en rapport om de frågor brandmän i Sverige vill att Kommunal ska driva.