Från årsskiftet kan det bli fängelse för den som angriper eller på annat sätt stör polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård, om det hindrar utryckning eller stör brottsbekämpande verksamhet.

Straffet för sabotage mot blåljusverksamhet kan bli fängelse i upp till fyra år. Om sabotaget anses vara grovt blir straffet lägst två år och som mest 18 år eller livstid i fängelse.