Ida Eliasson undersköterska, Mariestad
Vad tycker du måste göras för att arbetsvillkoren i välfärden ska förbättras?
– Vi behöver mer personal, och då bör lönen ökas liksom ob-ersättningen. Delade turer/långturer ska tas bort. 

Tycker du/vill du att Kommunal borde strejka för bättre arbetsvillkor?
– Absolut att vi ska kunna utföra en strejk. Men då ska inga andra strejka för oss, vi ska strejka själva och se till att det finns vikarier som kan hoppa in även om det blir mindre personal. Då kommer det ramla in avvikelser när vårdtagare inte får duscha och städ inte hinns med. 

(Enkäten fortsätter nedan)

Tomas Eriksson undersköterska, Ronneby
Vad tycker du måste göras för att arbetsvillkoren i välfärden ska förbättras? 
– Att undersköterska blir en skyddad och reglerad yrkes­titel, som kopplas till befogenheter. Liknande för vårdbiträde där det ska krävas utbildning. Arbetsgivaren måste ha en legitimerad undersköterska till att utföra hälso- och sjukvårdsuppdrag, så att vi blir eftertraktade och därmed kan få höjd status och lön. 

Tycker du/vill du att Kommunal borde strejka för bättre arbetsvillkor?
– Det korta svaret är tveklöst JA!
Anette Johansson undersköterska, Katrineholm
Vad tycker du måste göras för att arbetsvillkoren i välfärden ska förbättras?
– Organisera oss. Undersköterskeupproret är bra, men det måste ske tillsammans med Kommunal. Jag önskar att alla förstod värdet av att vara med i facket. Det är där, tillsammans, som vi kan förändra de arbetsvillkor som gäller. Men politiken har också betydelse, jämlikhet och jämställdhet är frågor som måste fram på regeringsnivå. 

Tycker du/vill du att Kommunal borde strejka för bättre arbetsvillkor?
– Jag är tveksam till strejk. 
Angela Wallin undersköterska, Örebro
Vad tycker du måste göras för att arbetsvillkoren i välfärden ska förbättras?
– För att välfärden ska bli bättre behöver politikerna satsa på oss. Arbetstiderna behöver ses över. Vi behöver få upp våra löner och det behöver tillsättas mera personal i vården. Pensionsåldern ska inte höjas för oss i vården. 

Tycker du/vill du att Kommunal borde strejka för bättre arbetsvillkor?
Jag tycker att Kommunal ska strejka eftersom politikerna inte lyssnar på oss. Nedskärningarna fortsätter och personal varslas. 
Christina Thelin barnskötare, Sollentuna
Vad tycker du måste göras för att arbetsvillkoren i välfärden ska förbättras? 
– På förskolor måste Skolverkets rekommendationer om antal barn/pedagog bli lagstadgade. Sedan måste lönerna höjas och arbetsvillkoren förbättras med mer hjälp för alla extrauppgifter som beställningar, schemaläggning, mm.

Tycker du/vill du att Kommunal borde strejka för bättre arbetsvillkor? – Om inget annat kan hjälpa oss är det kanske en lösning, men inget säger att en strejk kan rädda förskolan, det kommer ta flera år att komma dit vi vill.