När kan facket ta ut anställda i strejk?

– När ett kollektivavtal gäller råder fredsplikt och då är strejk olagligt. Men när avtalen ska omförhandlas kan facket ta till stridsåtgärder.

Får anställda i välfärden strejka?

– Offentligt anställda får inte ta till strids­åtgärder i syfte att påverka verksamhetens mål, omfattning, inriktning och kvalitet. Det är frågor som politikerna ska besluta om. De anställda kan inte strejka mot att äldreomsorgen får mindre budget eller ett beslut om större barngrupper i förskolan. 

Vad kan de strejka mot då?

– Facket kan ta till stridsåtgärder för högre lön och bättre arbetsvillkor för de anställda. 

(Texten fortsätter nedan)

Får man strejka om vårdtagare drabbas?

– Främst inom vården gäller regler om skyddsarbete. Det betyder att vissa arbetsuppgifter måste utföras för att det inte ska skada människor eller egendom. Men det innebär inte ett förbud för alla anställda, det kan räcka med att några  arbetar och upprätthåller en miniminivå. En strejk får heller inte störa viktiga samhällsfunktioner eller medföra bestående ohälsa eller fara för människors liv. 

Gäller det även förskolan?

En strejk inom förskolan prövas mot samma regler. Men den skulle knappast betraktas som otillåten eftersom arbetsuppgifterna inte torde falla under skyddsarbete, och en strejk skulle normalt inte bedömas vara samhällsfarlig.

Kan Kommunal ta ut privatanställda i strejk som sympatiåtgärd?

– Bara om de man sympatiserar med också har vidtagit en stridsåtgärd. Och även här får strejken inte vara riktad mot ett politiskt beslut.

Man talar ibland om politisk strejk, vad är det?

– Det är en kortvarig strejk i protest mot politiska förhållanden. Svenska fackförbund brukar inte använda sig av det. Det skulle bryta mot de svenska strejkreglerna och facket riskerar skadestånd.

Vad händer om anställda struntar i facket och själva går ut i strejk?

– Det kallas vild strejk och de anställda riskerar att få betala skadestånd. Om du blir borta från jobbet en längre tid kan det betraktas som arbetsvägran och leda till att du förlorar jobbet.