Gustav Landström är också en av dem som i går fråntogs sitt fackliga uppdrag som förtroendevald för spårvagnsförarna på Göteborgs spårvägar. Han är oförstående inför påståendena från avdelningen och förbundskontoret om att de skulle ha brutit mot stadgarna. Enligt honom handlar konflikten om att de lokala företrädarna inte har getts mandat att företräda medlemmarna.

– Vi hade val i december till den klubbstyrelse som jag satt i. Det var 127 personer som röstade och gav legitimitet i den processen. Man respekterar inte den processen, att det är de som arbetskamraterna vill ska företräda dem på arbetsplatsen, säger Gustav Landström.

Per Holmström.

”Samtal har pågått under lång tid”

Facklig konflikt i Göteborg

Kongress 2019

Han säger att det har funnits ett fåtal arbetsplats- och skyddsombud som de inte tycker har skött sitt jobb.

– Vi upplevde att de inte gjorde det man ska som facklig företrädare, att företräda oss mot arbetsgivaren. De var väldigt osynliga och man skapade inga strukturer för fackligt arbete med medlemsmöten och så, det var väldigt mycket i det fördolda, säger Gustav Landström.

Enligt honom handlar det i grunden om synen på hur det fackliga arbetet ska bedrivas. 

– Man utser skyddsombud och arbetsplatsombud på treåriga mandat och sedan har de ingen skyldighet att vända sig tillbaka till de som har utsett dem, utan de ska själva bestämma hur de ska ställa sig i olika frågor. Går man in till arbetsgivaren så ska man göra en uppgörelse som man vet har förankring i de egna leden, det är grundläggande för fackligt arbete.

Även om de skulle avpollettera oss och till och med utesluta oss så kommer de inte hitta nya som vill göra jobbet.

Gustav Landström

Gustav Landström säger att det är lögn att avdelningen skulle ha kallat dem till möten som de inte har dykt upp på. Han ställer sig också frågande till påståendena om att de ska ha hotat ombudsmän och förtroendevalda. 

De två arbetsplatsklubbarna tillhör sektionen Trafik Väst. Det har varit oklart hur inblandad de har varit, men Gustav Landström berättar att han och två av de andra som fråntagits sitt uppdrag fram till i går satt i sektionsstyrelsen. Vad han vet har ingen på sektions- eller klubbnivå haft mandat att förhandla med Göteborgs spårvägar för spårvagnsförarnas räkning.

– Det är ombudsmännen som har förhandlingsmandat. Sen om de har valt att ge fullmakt att företräda till två-tre arbetsplatsombud som är lojala med dem, det vet inte jag, säger Gustav Landström. 

Han säger att han vill att det här ska lösas så att de kan ha en fungerande relation med arbetsgivaren och att arbetsgivaren inte är nöjd med hur avdelningen och förbundet har skött frågan.

– De har ju ingen fungerande partsrelation och har svårt att uppfylla det de ska enligt arbetsmiljölagen och MBL.

Lokalombudsmannen Jonas Ljungberg har tidigare sagt till KA angående konflikten att det är ombudsmännen som förhandlar löner och arbetstider. Övriga frågor ska förhandlas av de representanter från Kommunal som sitter i samverkansgrupper i bolaget, i det här fallet Göteborgs spårvägar. Eftersom medlemmarna inom spårvägen tillhör två olika sektioner – förarna en och den tekniska personalen en annan – behövde det lösas hur arbetet ska organiseras eftersom förarna inte kan förhandla för den tekniska personalen. Gustav Landström säger att de är fullt medvetna om det.  

– Vi har förstått hela tiden att vi inte kan förhandla för hela koncernen och varit beredda att hitta en organisation som gör att vi kan fatta beslut. Vi har möjlighet att förhandla sådant som rör specifikt våra spårvagnsförare, men man har inte velat hitta någon modell för detta, säger Gustav Landström. 

Han säger att den lilla grupp arbetsplats- och skyddsombud som är lojala med avdelningen och har kvar sina uppdrag inte håller i medlemsmöten och inte mobiliserar medlemmarna.   

Vid ett snabbinkallat möte på onsdagskvällen som de som har fråntagits sina uppdrag höll i, kom det ett 15-tal medlemmar. På måndag ska de ha ett ytterligare medlemsmöte och den 5 juni planerar de en manifestation. 

– Även om de skulle avpollettera oss och till och med utesluta oss så kommer de inte hitta nya som vill göra jobbet. Det finns inga andra som står i hallen och säger att jag vill ta ett fackligt uppdrag men inte har fått det. 

Gustav Landström säger också att det finns många frågetecken kring förbundsstyrelsens beslut i går att frånta honom och tio andra fackliga företrädare sina uppdrag. Han säger att det i tillämpningsanvisningarna till stadgarna angående frånskiljande av förtroendeuppdrag, står att innan man blir frånskild ett förtroendeuppdrag ska man få en dialog med avdelningsstyrelsen och sektionen.

– Man ska få ett samtal där man får höra vad man anklagas för, sen ska man ha rätt att själv lägga fram sin sak. Men så har det inte gått till, säger han. 

Fotnot: Läs här vad Kommunals avgående första vice ordförande Per Holmström säger om hur beslutet har gått till.