Klubben bildades för en månad sedan i efterspelet av den granskning av Göteborgs Spårvägar som gjordes stadsrevisionen i Göteborg. I granskningen riktas allvarlig kritik mot bolaget.

Avgående ordförande för stadsrevisionen Lars Bergsten (M) säger i en kommentar till P4 Göteborg att det är det värsta han har sett.

Sju olika visselblåsare har larmat om missförhållanden inom Göteborgs Spårvägar. Det har handlat om att chefer frångått rutiner vid rekryteringar och istället anställt släkt och vänner, att det har gjorts felaktiga upphandlingar, att chefer systematiskt brutit mot regler och kollektivavtal samt att ingen plan finns för bättre arbetsmiljö.

Fyra personer har fått lämna sina tjänster misstänkta för jäv. Den vd som trädde till i september försäkrar att bolaget nu gör allt för att komma till rätta med missförhållandena.

Giovanni Pietrafesa säger att problemen har pågått under lång tid. Att de har varit en del av kulturen.

– Men vänskapskorruption har inte funnits vid anställning av förare. Det är inte lika lätt att bortse från de krav som ställs på personer för det jobbet.

Giovanni Pietrafesa säger att skyddsombuden har lämnat in flera 6.6a-anmälningar till Arbetsmiljöverket men att det inte hjälpt för att få bättre säkerhet och arbetsmiljö.

– Det är klart att allt detta har påverkat arbetsglädjen negativt.

För en månad sedan bildade förarna en egen klubb inom trafiksektionen i Kommunals avdelning Väst.

–  Vi kände att det är bästa sättet att förbättra våra arbetsvillkor, att vi blir en facklig motpart som kan förhandla direkt med arbetsgivaren. Än så länge är vi bara en klubb på pappret, Kommunal Väst har inte gett oss förhandlingsmandat. I dag är jag mer frustrerad över Kommunals agerande än Göteborgs Spårvägar.

Giovanni Pietrafesa säger att han har svårt att förstå den byråkrati som finns inom Kommunal. Han är kritisk till att ombudsmän inom avdelningen inte vill släppa ifrån sig rätten att förhandla.

Den 12 februari ska klubben ha ett möte med företrädare från avdelningen, klubbstyrelsen, skyddsombud och arbetsplatsombud för att diskutera klubbens verksamhet.

Ombudsman Jonas Ljungberg i Kommunals avdelning Väst är helt oförstående inför kritiken från spårvägsförarnas klubb.

– Det är helt klart att de ska få agera som en klubb. De har fått utbildning av förbundet för detta. Sedan måste vi diskutera och utreda exakt hur deras mandat ska se ut.

Jonas Ljungberg säger att i Kommunal är det avdelningens ombudsmän som förhandlar löner och arbetstider. Övriga frågor ska enligt kollektivavtalet förhandlas av de representanter för Kommunal som sitter i samverkansgrupper i bolaget. Dessa representanter är förtroendevalda inom Göteborgs Spårvägar.

Han förklarar att Kommunals medlemmar inom spårvägen tillhör två olika sektioner. Förarna tillhör en sektion och den tekniska personalen vid verkstäderna en annan sektion.

–  Förarnas klubb kan inte i samverkansgrupper förhandla för den tekniska personalen. Det här ska vi diskutera vid mötet den 12 februari för att försöka hitta en lösning på hur klubben kan arbeta, säger Jonas Ljungberg.

Giovanni Pietrafesa vill inte vänta.

– Vi vill komma igång som en klubb nu, säger han.