Under kongressens första dag inledde fackligt förtroendevalda inom spårvägen och buss en facklig strejk mot Kommunal. Det innebär att de inte bedriver något fackligt arbete. I dag onsdag utökades strejken då även förtroendevalda från tekniksidan av spårvägen anslöt till den fackliga strejken.

Nu har förbundsstyrelsen fattat beslut om att elva av de strejkande blir av med sina uppdrag. Beslutet fattas mot bakgrund av att hot ska ha riktats från några av de förtroendevalda som deltar i strejken, mot både avdelningen och mot medlemmar på arbetsplatsen.

– Om man tittar på stadgarna ska man vara lojal mot fackligt förtroendevalda och Kommunal som organisation. Med tanke på att man hängt ut fackligt förtroendevalda på arbetsplatserna så är det illojalitet. Det är heller inte lojalt att strejka mot Kommunal i stället för att lösa konflikten med en dialog, säger Lena Andersson, enhetschef.

Enligt avdelningen och förbundsstyrelsen ska alltså förtroendevalda ha riktat hot både mot medlemmar på Göteborgs Spårvägar och mot avdelningen.

Arbetsmiljöverket har ålagt Göteborgs Spårvägar att betala ett vite på 150 000 kronor om inte arbetsgivaren agerar mot de arbetsmiljöproblem som uppkommit till följd av konflikterna innan den 31 september.

Strejkkraven är två från de förtroendevalda. Dels att de ska få ökad förhandlingsrätt och dels att delar av avdelningsstyrelsen stängs av från sina uppdrag.

Anakin Ljung som är ordförande för Trafikklubben och strejksamordnare är en av de som skiljts från sitt uppdrag i dag.

– Det är ren lögn att det skulle bero på att det förekommit hot från vår sida. Det har funnits konflikter sedan en långt tid tillbaka men när vi bildade arbetsplatsklubbarna var det med målet att få ett slut på dem. Många av de som var drivande i konflikterna har sedan dess slutat, säger Anakin Ljung.

Anakin Ljung säger att oavsett om det är elva förtroendevalda som nu får sina uppdrag avslutade, så kommer samtliga som deltagit i strejken att avsäga sig sina uppdrag.

– Jag är helt övertygad om att alla kommer att sluta och vi är ett 30-tal förtroendevalda. Det är solidaritet som gäller nu. Jag misstänkte att förbundet tänkte behålla några av oss för att inte den fackliga verksamheten skulle haverera totalt. Men det går vi inte med på. Det här kommer att få stora konsekvenser för medlemmarna, säger Anakin Ljung.

I september förra året antog förbundet en handlingsplan för att reda ut konflikterna mellan avdelningen och de förtroendevalda som nu valt att gå ut i strejk. Men åtgärdsplanen har alltså inte mildrat konflikten mellan arbetsplatsklubbarna och avdelningen.

Anna Skarsjö, ordförande för avdelning Väst, menar att de förtroendevalda som nu strejkar mot Kommunal bryter mot förbundets stadgar.

– Har man olika åsikter hanterar man det genom en dialog, som genom att delta på en kongress i demokratisk ordning. När man utlöser en facklig strejk är det inte avdelningen som drabbas, utan det är ju medlemmarna. Det är ju medlemmarna som hamnar i kläm, säger Anna Skarsjö.

Utredningen fortsätter nu angående om de förtroendevalda får vara kvar som medlemmar i Kommunal.