Det var på tisdagen, samtidigt som Kommunals kongress öppnade, som ett antal fackligt förtroendevalda inom Göteborgs spårvägar inledde en ”facklig strejk” mot Kommunal. De tillhör två arbetsplatsklubbar inom spårvägen och menar att de har förvägrats mandat att företräda medlemmarna som de är valda av.

På onsdagen fick elva personer beskedet att de fråntagits sina fackliga förtroendeuppdrag. En av dem var kongressombudet Johannes Kvarnström, som tvingades lämna kongressen.

KA har pratat med tre av dem som har fråntagits sina uppdrag. De förstår inte varför de har blivit av med sina uppdrag och säger att de fick beskedet på sms.

En av dem, Gustav Landström, ifrågasätter om förbundsstyrelsen har följt stadgarna. I tillämpningsanvisningarna till stadgarna beskrivs hur processen för att ta ifrån någon sitt uppdrag ska gå till. Bland annat ska man få två veckor på sig att lämna sin syn på saken. Det står dock att om det finns ett tidigare beslut i förbundsstyrelsen om att personen måste ändra sitt beteende och hen inte har gjort det, behöver man inte vänta två veckor. 

Man ska meddelas beslutet genom ett protokollsutdrag.

Personerna har stått fast vid att de står bakom strejken. Vi har pratat med dem. Strejkar man mot sitt förbund så får det allvarliga konsekvenser.

Per Holmström

Per Holmström, som fram till i går eftermiddag var första vice ordförande för Kommunal, säger att de aktuella personerna meddelades på sms, mejl eller telefon av ombudsmän från avdelning Väst. På måndag kommer det sedan gå ut brev från förbundskontoret till de berörda där de meddelas beslutet genom protokollsutdrag.

– Det är en samlad bild som har lett till det här och samtal har ju pågått under lång tid. Utifrån avdelningsstyrelsens beslut och förbundsstyrelsens beslut så blev det så att man återkallade uppdragen, säger Per Holmström.

Men har man gett dem två veckor på sig att förklara sig?

– Det här är en samlad bedömning, vi har hållit på i över ett år med det här. Personerna har stått fast vid att de står bakom strejken. Vi har pratat med dem. Strejkar man mot sitt förbund så får det allvarliga konsekvenser.

En av de här personerna säger att de inte har fått chans att ge sin syn på saken?

– Det får stå för honom.

Efter att de elva före detta förtroendevalda har fått beslutet nästa vecka har de 30 dagar på sig att överklaga. Det kommer att hanteras på nästa förbundsstyrelsemöte. Om de inte är nöjda med beslutet efter det, kan de begära prövning av skiljemän.  

Kongressombudet Johannes Kvarnström lämnade in en överklagan till kongressen innan han lämnade.