Nattundersköterskan Ylva Olsson som stoppade genomförandet av nio-timmar natt i Kungälvs Kommun får ingen upprättelse. (KA har skrivit om henne här och här.) Arbetsgivaren tillsatte en utredning om huruvida de gjort fel när de inte anställde henne på timmar. Naturligtvis hade de inte gjort några juridiska fel. Men genom att släta över frågan med juridik så har man slagit in på en mörk väg där budskapet bara kan tolkas som – ”håll käften och le!”

Ylva Olsson och kommunhuset i Kungälv.

”Det är som David mot Goliat”

Hälsoscheman

Arbetstider

En del kan tro att detta bara gäller nattundersköterskan Ylva. De har fel. Det här berör alla som arbetar, i Kungälvs kommun eller någon annanstans. Sedan tidigare har våra medlemmar signalerat oro och rädsla för att uttrycka saker som kan uppfattas negativt av chefen. Trots att det skulle kunna gagna verksamheten och brukarna.

Nu har Kungälvs kommun som arbetsgivare klivit ut ur skuggorna och pekar mot att oron kan vara befogad. För kommuninvånarna innebär det kanske att läraren, barnskötaren eller planhandläggaren tystnar helt. Det kommer att drabba dig. Och det kommer att drabba brukarna.

Att framföra kritik, förslag på förändring och förbättringar eller påtala brister är en nödvändig del i kvalitetssäkringen och utvecklingen av alla de olika kommunala verksamheterna. Verksamhetens effektivitet och kvalitet är beroende av medarbetarnas engagemang, kreativitet och driv.

Ylva Olsson.

Hon protesterade – nu nekas hon jobb

Hälsoscheman

Nyheter

I utredningen beskrivs arbetsgivarens åsikt om Ylva Olssons olämplighet med hänvisning till den oro hon påståtts ha skapat på arbetsplatsen. Det är samma arbetsgivare som ville sjösätta ett illa förberett och oförankrat beslut om nio-timmar natt. Ett beslut som i den utformningen skulle ge oöverblickbara konsekvenser för personalen inom äldreomsorgen och i barnomsorgen samt på budgeten. Med detta skapade arbetsgivaren en tsunami av oro, ilska och frustration.

Det var inte Ylva Olsson som skapade oro på arbetsplatsen!

Arbetsgivaren blev hårt ansatt i media och backade klokt nog kring införandet av nio-timmar natt. Ylva Olsson och hennes arbetskamrater fick rätt i sak. Arbetsgivaren tackade dock inte Ylva och hennes arbetskamrater för deras insats. Istället straffar man Ylva med att stoppa henne från att utöva sitt yrke i kommunen.

Att neka Ylva Olsson anställning för att hon tillsammans med sina arbetskamrater stått upp för sin rätt får tankarna att gå till en mörk tid i Sveriges historia. Det var en tid då människor som använde sig av sin yttrandefrihet och stod upp för sin rätt blev straffade av arbetsgivarna. De fick betala ett oerhört högt personligt pris i form av svartlistning och förnedring. Denna tid trodde jag att vi lämnat bakom oss.