Som KA rapporterat om ville Kungälvs kommun införa kortare nattpass, så att undersköterskorna skulle behöva arbeta fler nätter för att komma upp i samma lön. Att införa fler och kortare nattpass är en förändring som ett flertal kommuner runt om i Sverige vill införa.

Men genom gemensamma protester lyckades undersköterskorna i Kungälv sätta stopp för kommunens pilotprojekt. Undersköterskan Ylva Olsson var drivande i protesterna och gick ut med sitt namn i media. Efter att pilotprojektet stoppats kände hon att det inte var hållbart att arbeta kvar i kommunen.

– Stämningen hade blivit så pass infekterad. Jag trivdes fortfarande bra på min arbetsplats men relationen med en del chefer blev ansträngd efter att jag varit drivande i protesterna, säger Ylva Olsson.

Istället fick Ylva Olsson ett deltidsjobb i Tjörns kommun. Men hon ville fortsätta att arbeta några nätter i månaden i Kungälvs kommun. Först fick hon ett positivt besked från bemanningen om att hon behövdes som vikarie. Men sedan blev det tyst.

– Efter en tid fick jag ett samtal från en enhetschef som sa att hon gärna ville anställa mig, men att hon inte fick för kommunens HR-avdelning. Skälet skulle vara att jag hade varit illojal mot arbetsgivaren, säger Ylva Olsson.

Efter en tid fick jag ett samtal från en enhetschef som sa att hon gärna ville anställa mig, men att hon inte fick för kommunens HR-avdelning.

Ylva Olsson

Haleh Lindqvist är kommundirektör i Kungälvs kommun. Hon berättar att kommunen nu startat en utredning för att undersöka vad som hänt.

– Jag har tillsatt en utredning som ska göras av kommunens jurist. Jag vill ha reda på fakta, vem har sagt vad och varför? I övrigt väntar jag med att uttala mig tills utredningen är klar.

Men hur allvarligt ser du på de här uppgifterna?

– Jag vill ha fakta på bordet innan jag uttalar mig, säger Haleh Lindqvist.

Mats Mikulic som är kommunjurist på Kungälvs kommun är den som ska leda utredningen.

– Vi kommer att utreda vad som hänt och utgå från kommunallagen, arbetsrätten och även grundlagsskyddade rättigheter som yttrandefriheten, säger Mats Mikulic.

Ulrika Winblad som är ordförande för Kommunal i Kungälv säger till KA att facket tar mycket allvarligt på uppgifterna om att Ylva Olsson ska ha kallats ”illojal” av kommunens HR-avdelning.

– Det är jätteallvarligt, genom att agera såhär skapar kommunen en tystnadskultur. Jag blev rasande när jag hörde detta. Det är som om det vore 1800-talet, riktiga patronfasoner. Det är självklart att kommunen måste utreda och gå till botten med det här, säger Ulrika Winblad.

Hon menar att arbetsgivaren genom ett sådant agerande saboterar den balans som finns mellan parterna på arbetsmarknaden.

– Som anställd har du rätt att påtala sådant som riskerar att försämra arbetsmiljön. Och om inte arbetsgivaren lyssnar får du berätta för utomstående. Men vi vet att det ofta finns en rädsla för att vara kritisk mot arbetsgivaren hos både medlemmar och ombud, och ett sådant agerande förstärker den rädslan. Det är oacceptabelt, säger Ulrika Winblad.

Arbetsgivaren väljer ju vem de ska anställa. Men vi ska se till att det blir väldigt obehagligt för dem att agera på ett sådant här sätt.

Ulrika Winblad

Rent arbetsrättsligt kan Kommunal dock inte gripa in i det här fallet.

– Arbetsgivaren väljer ju vem de ska anställa. Men vi ska se till att det blir väldigt obehagligt för dem att agera på ett sådant här sätt. Vi ska se till att kommunen går till botten med det här, säger Ulrika Winblad.

Efter att Ylva Olsson fick samtalet med beskyllningen om att hon varit ”illojal” blev hon sjukskriven.

– Det var som att luften gick ur mig, det satte sig djupt. Jag har jobbat i 28 år i kommunen och fick höra att jag är ”illojal” efter att ha skött mig klanderfritt i alla dessa år, säger Ylva Olsson.

Trots det som hänt ångrar inte Ylva Olsson att hon stod upp mot en förändring som hon ansåg skulle leda till en drastiskt försämrad arbetssituation.

– Jag är glad att jag protesterade mot fler nattpass. Jag vill uppmana alla anställda att inte vara rädda, öppna munnen om ni tycker att något är fel. I Sverige har vi ju grundlagsskyddade rättigheter att uttrycka oss utan att få repressalier, säger Ylva Olsson.

Enligt kommunjurist Mats Mikulic beräknas kommunens utredning vara färdig i slutet av mars.