Det var i mitten på augusti, efter semestern, som Ylva Olsson och hennes kollegor på äldreboendet Ytterbyhemmet i Kungälv fick beskedet. I december skulle deras nattpass kortas från tio till nio timmar. Kommunen uppgav att den kortade arbetstiden var ett pilotprojekt som skulle testas i ett halvår.

Skälet till förändringen var enligt arbetsgivaren att de kortare nattpassen skulle vara hälsosammare. Men eftersom inget löfte gavs om arbetstidsförkortning skulle det innebära att nattpersonalen i praktiken skulle behöva arbeta fler nätter för att få samma lön. Undersköterskan Ylva Olsson kände direkt att hon var tvungen att sätta ner foten.

– Jag kände att det fick vara nog. Det är arbetstiden mellan 00 och 05 som är farligast, hur kan det då bli mer hälsosamt att arbeta kortare pass och fler nätter? Det verkliga skälet till det här är inte vår hälsa, utan att kommunen saknar personal. Det här var ett förslag som togs fram över huvudet på oss, säger Ylva Olsson.

Tillsammans med sina kollegor började Ylva Olsson protestera mot förslaget. Kommunals sektion i Kungälv kopplades in och fanns där som stöd. Samtidigt startade Ylva Olsson en Facebook-grupp för att organisera undersköterskor i frågan.

– Jag fick snabbt nästan tusen medlemmar i gruppen. Jag uppmanade alla att mejla de kommunpolitiker de röstat på och förklara för dem hur förslaget slår mot oss. Genom Facebook-gruppen blev jag också varse att det här problemet inte är unikt för Kungälv. Undersköterskor från olika delar av Sverige berättade om att de varit med om samma sak, säger hon.

Som KA tidigare rapporterat om har flera kommuner i Västsverige planerat att införa kortare nattpass med konsekvensen att personalen får jobba fler pass för att komma upp i samma arbetstid. I en del kommuner har det redan införts, men i Kungälv hade undersköterskornas motstånd mot förslaget effekt.

När Ylva Olsson vaknade efter sitt nattpass hade hon fått ett mejl från Haleh Lindqvist, Kungälvs kommundirektör. I mejlet skriver Haleh Lindqvist att pilotprojektet kommer att dras tillbaka. Anna Skarsjö, ordförande för Kommunal Väst, säger till KA att hon är stolt över att undersköterskornas motstånd lyckades.

– Det är fantastiskt att se vad organisering gör. Tillsammans kan vi försätta berg. Vi har tillsammans med våra medlemmar stoppat förslag på kortade nattpass i flera kommuner i Västsverige. Och nu har undersköterskornas organisering lyckats i Kungälv, säger Anna Skarsjö.

Anna Skarsjö upprörs över att kommunen motiverar de kortade nattpassen med hälsofrämjande skäl.

– Om det handlade om att främja hälsan skulle arbetsgivaren samtidigt erbjuda en rejäl arbetstidsförkortning så att lönen bibehålls samtidigt som nattpassen kortas. Så har inte varit fallet, säger Anna Skarsjö.

I Ylva Olssons Facebook-grupp kommer nu lyckönskningar från undersköterskor runt om i Sverige.

– Vi undersköterskor är en så stor grupp, så tillsammans är vi starka. Jag hoppas att det faktum att vi lyckades häva beslutet om kortade nattpass i Kungälv kan ge kraft åt undersköterskor i andra kommuner, säger hon.