Som KA tidigare rapporterat om ville Kungälvs kommun införa fler och kortare nattpass så att personalen skulle behöva arbeta fler nätter för samma lön. Men genom gemensamma protester lyckades undersköterskorna i Kungälv sätta stopp för kommunens pilotprojekt.

Undersköterskan Ylva Olsson var en av de drivande i protesterna och gick ut med sitt namn i media.

Efter att pilotprojektet stoppats blev relationen med en del chefer så dålig att Ylva Olsson valde att säga upp sig från Ytterbyhemmet i Kungälv för att arbeta i en annan kommun. Men hon ville fortfarande arbeta timmar i Kungälvs kommun.

Först fick hon ett positivt besked från bemanningen om att hon behövdes som vikarie. Men sedan blev det tyst.

– Efter en tid fick jag ett samtal från en enhetschef som sa att hon gärna ville anställa mig, men att hon inte fick för kommunens HR-avdelning. Skälet skulle vara att jag hade varit illojal mot arbetsgivaren, sa Ylva Olsson när KA intervjuade henne i februari.

Ulrika Winblad, Kommunal i Kungälv.

Arbetsgivarens budskap: Håll käften och le!

Hälsoscheman

Debatt

Efter händelsen startade Kungälvs kommun en utredning för att ta reda på vad som hänt. Nu är utredningen färdig och enligt den har inte kommunen begått några fel i juridisk mening.

Mats Mikulic är kommunjurist och en av de som genomfört utredningen. I utredningen har både Ylva Olsson, chefer i kommunen och facket intervjuats.

– Ingen av de intervjuade personerna kan bekräfta att skälet till att personen inte anställdes skulle vara att hon upplevts som illojal. Ord står mot ord. Det kan inte bevisas att kommunen begått några fel ur ett arbetsrättsligt perspektiv, säger Mats Mikulic.

I utredningen står det att anledningen till att Ylva Olsson inte anställts är att ”det var oroligt på arbetsplatsen efter de diskussioner som varit om ändrad arbetstid för nattpersonalen. Ytterligare en anledning till att det var oroligt var, enligt de intervjuade cheferna, att fackförbundet Kommunal överlämnat en tårta, dekorerad med soldater, till medarbetarna på Ytterbyhemmet”.

Ulrika Winblad som är ordförande för Kommunals sektion i Kungälv är starkt kritisk till utredningens fokus.

– Det är alarmerande. Vi visste ju redan innan att kommunen inte gjort något fel i arbetsrättslig mening, kommunen kan ju själv välja vem som ska anställas. Det är inte det som är frågan. Däremot tyckte vi det var positivt att kommunen startade en utredning utifrån hur de behandlat sin personal, men det tas inte ens upp i utredningen, säger Ulrika Winblad.

Händelsen med tårtan som nämns i utredningen syftar på då Kommunal lämnade över en tårta till nattpersonalen i samband med att schemaförändringarna stoppats. Att tårtan nämns i utredningen är också något som Ulrika Winblad reagerar kraftigt på.

– Vi lämnade över en tårta och ett diplom i samband med att våra medlemmar vunnit en viktig facklig seger. De små plastsoldaterna på tårtan symboliserade den fackliga kampen som undersköterskorna fört. Tårtan lämnades till nattpersonalens som grupp och inte till en enskild person. Jag är väldigt förvånad över att kommunen drar sådana växlar på en sak som vi som fackförening ska göra, det vill säga uppmärksamma och fira fackliga segrar, säger Ulrika Winblad.

Ylva Olsson arbetar i dag som undersköterska i en annan kommun. Hon säger till KA att kommunens utredning fyllde henne med en känsla av maktlöshet.

– Jag har inga bevis eftersom jag inte spelade in samtalet där jag fick höra att jag skulle varit illojal. Efter att allt det här hände i höstas gick jag in i väggen och har ingen ork kvar att driva det här vidare. Det är som David mot Goliat. Men det är en oerhört viktig principfråga att personal inte ska utsättas för repressalier för att vi protesterar mot försämringar i arbetsmiljön, säger Ylva Olsson.

Det är ännu inte beslutat om ärendet ska drivas vidare av Kommunal, säger Ulrika Winblad till KA.

– Vi får diskutera hur vi ska gå vidare, om vi till exempel kan upprätta en JO-anmälan. Hur som helst måste vi på olika sätt lyfta frågan om hur personal tystas, säger Ulrika Winblad.

Fotnot: Bilden från Kungälv är licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.