I Danmark infördes undersköterskelegitimation år 2008. Då hade redan Lisbeth Poulsen arbetat som undersköterska i flera år. Nu arbetar hon som legitimerad undersköterska på lungmedicinska avdelningen på Holstebro sjukhus i Danmark. Men under ett par dagar har hon ledigt från jobbet för att besöka Sverige och berätta om fördelarna med en legitimation. På schemat står filminspelning med Kommunal, och att stå i fackets monter på den Nationella Patientsäkerhetskonferensen på Stockholmsmässan. Lisbeth Poulsen ser flera fördelar med att undersköterskelegitimationen infördes i Danmark.

– Jag tror att det har gett en större respekt och förståelse för undersköterskeyrket. Det är tydligt vilka arbetsuppgifter som vi har kompetens att utföra, och just därför får vi mer ansvar på jobbet. Yrkesrollen blir tydligare. Legitimationen är bra både för patientsäkerheten och för att höja statusen på yrket, säger hon.

Kommunals kongress beslutade år 2016 att förbundet ska arbeta för att undersköterskorna ska få en yrkeslegitimation. Under hösten kommer Kommunal att växla upp påverkansarbetet för att införa en undersköterskelegitimation. Anledningen till det är enligt Emma Ölmebäck, Kommunals chef får vård och omsorg, att mycket kommer att hända i frågan under hösten och våren. I december ska Socialstyrelsen presentera nationella kompetenskrav för undersköterskeyrket. I april 2019 ska den statliga utredningen om hur undersköterskeyrket kan regleras vara färdig.

– Sverige ligger ju långt efter i frågan om vi jämför med våra nordiska grannländer. Det är konstigt att ett yrke med så kvalificerade vårduppgifter inte är reglerat i dag. Men om vi tittar ett drygt halvår fram i tiden så kommer mycket att ha hänt i frågan. Och anledningen till att vi nu kommit så långt i arbetet mot en undersköterskelegitimation är att Kommunal drivit det på uppdrag av medlemmarna, säger Emma Ölmebäck.

Emma Ölmebäck, Kommunal.

Emma Ölmebäck lyfter liksom Lisbeth Poulsen fram att en undersköterskelegitimation både ökar patientsäkerheten och höjer statusen på yrket. En undersköterskeutbildning som leder till en yrkeslegitimation tror de båda kan leda till att fler väljer att utbilda sig till undersköterska.

– Jag upplever att undersköterskeutbildningen fick en större tyngd när legitimationen infördes, säger Lisbeth Poulsen.

Den tidigare statliga utredningen om undersköterskelegitimation föreslog att en sådan skulle kunna införas år 2025. Men Socialstyrelsen var i sitt remissvar emot att införa en legitimation, bland annat eftersom det skulle kunna leda till att färre blir behöriga att arbeta som undersköterskor. Även Vårdförbundet var tveksamt och ifrågasatte utredningens förslag att införa undersköterskelegitimation i Sverige. På samma sätt var det i Danmark där sjuksköterskornas fackförbund, (Dansk Sygeplejeråd) var kritiska till införandet av legitimationen. Lisbeth Poulsen berättar att hon märkte av ett motstånd från framförallt sjuksköterskor i Danmark. Men i dag tycker hon att samarbetet mellan yrkesgrupperna fungerar bra.

–Jag tror att det fanns sjuksköterskor som var rädda att vi undersköterskor skulle inkräkta på deras domäner när legitimationen infördes. Men nu efter så många år märker jag inte av den rädslan. Vi har ju helt olika yrkesroller, även om vi arbetar i en gemenskap, säger Lisbeth Poulsen.

Jag hoppas kunna öka medvetenheten om hur legitimationen kan stärka yrkesrollen.

Lisbeth Poulsen

Emma Ölmebäck tror att den största delen av undersköterskorna i Sverige skulle leva upp till kompetenskraven i en framtida undersköterskelegitimation utan kompletterande utbildning.

–Det blir spännande att se de nationella kompetenskraven, men vår bedömning är att stora grupper kommer att kvalificera sig direkt. De som inte kvalificerar sig för en legitimation ska få möjlighet att validera och komplettera med utbildning. Det är ingenting som kommer att gå över en natt, så det finns tid för vidareutbildning, säger Emma Ölmebäck.

Genom sin resa till Sverige hoppas Lisbeth Poulsen kunna bidra med sina erfarenheter om hur undersköterskelegitimationen fungerar i Danmark.

– Jag hoppas kunna öka medvetenheten om hur legitimationen kan stärka yrkesrollen. Jag tror att det är viktigt att införa en undersköterskelegitimation också i Sverige, säger Lisbeth Poulsen.