– Mina arbetskamrater på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg vill ha en legitimation för att höja statusen på våra yrken, sa Christine Mattila, Väst.

För tre år sedan fattade Kommunal beslut om att utreda legitimation för undersköterskor. Förbundsstyrelsen har nu beslutat att Kommunal ska verka för legitimation för undersköterskor och att det ska vara en skyddad yrkestitel.

Nu pågår ett arbete med att utforma vilka krav som ska gälla för legitimationen.

Lena Jonsson, Mitt, yrkade på utredningsarbetet inte bara skulle omfatta undersköterskor utan också fotvårdsspecialister, barnsköterskor, ambulanssjukvårdare och andra med vidareutbildning. Hon fick gehör.

En landsomfattande grundläggande yrkesutbildning för skötare, barnsköterskor och undersköterskor samt specialistutbildningar väckte debatt under kongressens sista timmar.

– Tanken är att vi ska ha en grundläggande utbildning i hela landet så att vi är anställningsbara. Det är viktigt för oss kommunalare att ta det utrymme på arbetsmarknaden som våra kollegor lämnar. Det är också viktigt att vi får YH-utbildningar där vi kan bli specialistundersköterskor, sa Agneta Persson, Skåne.

Hon påminde om att det var viktigt för det löneavtal som Kommunal nyss tecknat med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, där specialistkunskaper ska ge löneutveckling.

André Schwenk, Västra Svealand, tog upp bristen på skötare, bristen på utbildning och att varken vård- och omsorgscollege, Yrkeshögskolan eller Komvux var beredda att anordna en skötarutbildning. Arnstein Mogstad, Stockholm, gick på samma linje:

– Ni, förbundet, förstår inte hur djävlig, förlåt språket, situationen är på våra psykiatriska arbetsplatser där vi står utan sjuksköterskor och med en åldrande skötarkår och de som kommer in saknar utbildning och förståelse för det helvete som patienterna har. Och vi bidrar att skapar ytterligare ett helvete för dem i och med att vi inte är kvalificerade för det jobb vi gör, sa Arnstein Mogstad och möttes av applåder.

Kongressen gick slutligen för förbundsstyrelsens förslag. Det betyder Kommunal ska verka för att vård- och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet ska vara grundläggande yrkesutbildningar liksom Komvux. Efter yrkesexamen ska det vara möjligt att vidareutbilda sig och specialisera sig på yrkeshögskolan. Dessa utbildningar ska vara på nationell nivå.