I sitt remissvar till regeringen skriver Socialstyrelsen att en yrkeslegitimation skulle kunna få till följd att färre vore behöriga att arbeta som undersköterskor och myndigheten menar att utredaren inte lyckats bevisa hur yrkeslegitimation skulle leda till ökad tillgång till personal, rapporterar TT.

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting tar inte ställning till frågan i sitt remissvar.

Förslaget om en undersköterskelegitimation har drivits av Kommunal sedan 2015 och förslaget finns också i en utredning som genomförs av regeringens utredare Susanne Rolfner Suvanto.

Ytterligare en utredning om frågan är på gång. Just nu förbereds direktiven till denna, om införandet av en undersköterskelegitimation, på Socialdepartementet.