För drygt en månad sedan tillsatte regeringen en statlig utredning som ska utreda yrket undersköterska, bland annat om det ska införas en legitimation för undersköterskor eller om det finns andra sätt att göra yrket tydligare.

Nu har regeringen också gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nationella kompetenskrav för yrket undersköterska. Det ska vara klart redan nästa år, så att undersköterskeutredningen kan utgå från det när den lägger sina förslag.

– Vi vill tydliggöra undersköterskornas viktiga yrkesroll, som är den största inom vård och omsorg. Vi vill tydliggöra vad en undersköterska ska kunna och vad som ska ingå i utbildningen. Att tillföra det här uppdraget till Socialstyrelsen är en del i det arbetet, säger socialminister Annika Strandhäll (S), i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen ska föra en dialog med Skolverket, undersköterskeutredningen och arbetsgivarna i Sveriges kommuner och landsting, SKL, om kompetenskraven.

Under hösten kommer också Skolverket att få i uppdrag att ge förslag på en undersköterskeexamen och vad den ska innehålla. Också det ska presenteras nästa år så att undersköterskeutredningen kan ta med det i sitt arbete.

SKL och Kommunal är genom det partsgemensamma Vård- och omsorgscollege överens om vad de tycker ska ingå i en undersköterskeutbildning.

Utredningen ska presentera sina förslag den 30 april 2019.