Barn kan var sjuka utan feber. De kan vara hängiga utan feber. Barn som är på förskolan ska klara av att delta i förskolans verksamhet. De ska ha ett gott allmäntillstånd.

Ser vi att barnen inte orkar så ringer vi hem dem. Det är något som vi alltid gjort och som vi kommer att fortsätta göra. Vissa vårdnadshavare kommer och hämtar sina barn direkt medan andra tycker att vi ringer hem i onödan. Så har det alltid varit och så kommer det nog att förbli. Det är inget vi kommer ifrån.

Det vi vill att alla skall komma ihåg är: Vi står på barnens sida, alltid!

Kajsa Dovstad saknar respekt

Förfärade lyssnar vi på vad Kajsa Dovstad säger i P1 morgon angående att vab-dagarna ökar i Sverige och vi blir riktigt provocerade. Här kommer ännu en ”expert” som saknar kunskap om förskolans verksamhet, har brist på både barnperspektiv och respekt för en hel yrkeskår.

Hon tycker att vi i förskolan ska anpassa vår verksamhet efter barnet som inte är riktigt friskt, lite hostig och snuvig, att dela upp barnen i mindre grupper. Hur skulle det fungera ute i dagens förskola? Förklara gärna hur du tänker!

Att föräldrar vabbar mer är inget vi i förskolan direkt märker av. Vi får fortfarande ringa hem barn som lämnats lite smått hängiga på morgonen men som sedan insjuknar under dagen.

I en verksamhet med stora barngrupper, brist på utbildad personal och vikarier så ska vi också ta emot halvsjuka barn? Nej, säger vi.

Vi är barnskötare och förskollärare med ett utbildnings- och omsorgsuppdrag för friska barn i förskolan! Det är vårdnadshavarna som har det yttersta tillsynsansvaret enligt föräldrabalken kap 6, 1-2§.

Fler tar en extra vab-dag

Att föräldrar vabbar mer är inget vi i förskolan direkt märker av. Vi får fortfarande ringa hem barn som lämnats lite smått hängiga på morgonen men som sedan insjuknar under dagen.

Det vi däremot har märkt är att många vårdnadshavare faktiskt tar en extra dag hemma tills det att barnet har blivit riktigt friskt. Av det har det säkert blivit fler vab-dagar i vårt avlånga land och något som vi enbart ser som positivt.

Att vara hemma och ta ut en vab-dag när ens lilla barn har en lättare snuva kanske gör att just den vårdnadshavaren får den där lilla luckan i ett pressat liv, att hinna andas i en stund.

En fundering vi får är om ett ökat vabbande kan ha med samhällsutvecklingen att göra? Att många i omsorgsarbeten med obekväma arbetstider har en ökad arbetsbelastning och en ohållbar arbetssituation? Att vara hemma och ta ut en vab-dag när ens lilla barn har en lättare snuva kanske gör att just den vårdnadshavaren får den där lilla luckan i ett pressat liv, att hinna andas i en stund.

I pandemins spår kan vi se att omtanke om och hänsyn till andra har ökat. De vårdnadshavare som håller sina sjuka barn hemma, nu när olika virus är i omlopp, ser inte bara till sitt barns bästa utan tar även hänsyn till övriga barn på förskolan och till personalens arbetsmiljö!

Personalen får färre sjukdagar

I den bästa av världar skulle vi inte behöva ringa hem barn som lämnats in sjuka på förskolan. I den bästa av världar kan vårdnadshavare vara hemma och vabba med gott samvete och alla vuxna sätter de små främst och ser till deras hälsa och välmående. I den bästa av världar tas vår profession på allvar och alla barn och pedagoger går varje dag till en frisk och kry verksamhet.

När föräldrar tar ut vård av barn så blir det färre sjukdagar för personalen, det såg vi i pandemin, det borde någon räkna på. Dessutom dras smittorna inte runt i evighet bland de små barnen om vi har färre sjuka i verksamheten!