När chefer i Varbergs Kommun pratar om sin personal så brukar beröm och värdeladdade ord stå som spön i backen. Det är ingen hejd på hur duktiga de tycker vi är nere på golvet; hur vi räddar bemanningen under semestrarna, hur vi ställer upp när det fattas folk och vilket fantastiskt vårdarbete vi utför under pressade förhållanden. 

Men de avslutar tydligen med: ”Fast vi litar inte på er!”

För precis så är det. De litar inte på oss. Därför har de högre cheferna nu beslutat att införa stämpelklocka på alla gruppbostäder inom LSS.

Ingen flextid

Vanligtvis har man flextid i samband med stämpelklocka. Så är det inte i detta fall. Här handlar det endast om att de vill kontrollera oss. 

De pratar om att vi tar för långa raster, när det i själva verket är så att många inte hinner ta ut sina raster. I många fall förvandlas rasterna till måltidsuppehåll eftersom man sitter ute i verksamheten och äter sin mat tillsammans med omsorgstagarna, med vilka man då är behjälplig. Någon personalmatsal att äta i finns inte.

Hela verksamheten utformas utifrån administrationens perspektiv. Vår verklighet och de behov vi och våra omsorgstagare har, finns inte med alls när administrationen styr och ställer.

Många undersköterskor börjar dessutom sitt arbetspass i en aktivitet, utanför gruppbostaden. Då ska man tydligen kunna gå in i en app på sin egen mobil och stämpla in. Någon ersättning för att använda egen mobil finns inte. Med andra ord ska vi även finansiera kommunens verksamhet med egna mobiler. Är detta ett modernt arbetsliv?

Byråkratin sväller

Jag har jobbat i kommunen i över 30 år. Under dessa år har jag bevittnat stora besparingar nere på golvet, vilket drabbat både personal och omsorgstagare: transportfordon har dragits in, semesterresor för omsorgstagarna försvunnit och fritidsverksamheten har bantats ner till ett minimum. Värst drabbade är nog hemtjänstens personal, som far som skottspolar mellan allt för många besök under ett pass.

Hela verksamheten utformas utifrån administrationens perspektiv. Vår verklighet och de behov vi och våra omsorgstagare har, finns inte med alls när administrationen styr och ställer. 

Övervakande stämpelklockor hör inte hemma i ett modernt, demokratiskt arbetsliv. Ta bort dem omedelbart!

När nu administrationen har beslutat införa övervakande stämpelklockor känner jag att måttet är rågat. Det är nog nu! Därför har jag tagit initiativ till en namninsamling mot dessa stämpelklockor och i morgon fredag kommer vi att lämna in protestlistorna till överordnad chef.

Övervakande stämpelklockor hör inte hemma i ett modernt, demokratiskt arbetsliv. Ta bort dem omedelbart!