I närmare ett års tid har personalen på ett 20-tal förskolor i Jönköping varit med i ett pilotprojekt, som gått ut på att använda digitala stämpelklockor med flextid. 

Med det menas att de anställda använder en slags bricka, som de trycker mot den digitala stämpelklockan. Då registreras exakt vilken tid medarbetaren börjat och slutat. De anställda kan då samla på sig flextid som de kan använda för att till exempel sluta jobbet tidigare vissa dagar.

Målet med projektet har varit att se om stämpelklockan gör det enklare för personalen att påverka och styra sin arbetstid. 

Efter att testet var över stod det klart att många medarbetare ville behålla systemet. En orsak var att flera tyckte att risken att jobba för mycket minskade.

Nu är det bestämt att Jönköping kommun ska införa stämpelklockorna på alla förskolor successivt under det kommande året.

Stämpelklockan på Åsa förskola i Taberg.
Stämpelklockan på Åsa förskola i Taberg.

 Rebecca Andersson jobbar som barnskötare på Åsa förskola i Taberg. Hennes arbetsplats var en av förskolorna som deltog i pilotprojektet. 

– I början var man nervös över att detta var ett sätt att hålla extra koll på hur vi jobbade, vilket gjorde mig skeptisk. Men i dag kan jag inte tänka mig att jobba på något annat sätt, säger hon.

Framför allt tycker hon att det är bra att kunna styra sin egen arbetstid. Som ett exempel nämner Rebecca Andersson möjligheten att gå hem en kvart tidigare utan att det påverkar hennes sparade komptid. 

Så funkar stämpelklocka med flextid

Personalen på förskolorna i Jönköping använder sig av både flextid och komptid. Vid komptid är det arbetsgivaren som ber dig att jobba övertid. Tanken är att du tar ut komptiden vid ett annat tillfälle och till exempel börjar eller slutar tidigare. 

Flextiden hålls isär från komptiden, då flextid inte handlar om att arbetsgivaren begärt att du jobbar mer. Med hjälp av den digitala stämpelklockan blir det enklare att hålla koll på exakt hur många minuter medarbetaren har jobbat. 

Ett exempel är om en barnskötare börjar sitt arbetspass klockan 06.00. Om barnen kommer till förskolan samma tid kanske medarbetaren kommer in fem minuter tidigare för att förbereda sig. Då registreras det av stämpelklockan och blir flextid. 

I veckan har ett lokalt avtal tecknats mellan Kommunal, Lärarförbundet och Jönköping kommun. Från Kommunals sida understryker man att detta gör det enklare för personalen att ha en flexibel tillvaro. 

– Många tänker nog att om de till exempel slutar klockan 15 tar de allt annat efter det, såsom ett läkarbesök. Nu finns det en möjlighet att planera in läkarbesöket under dagen om arbetsbelastningen tillåter det, säger Anette Fong, huvudskyddsombud på Kommunals sektion barn, ungdom och service i Jönköping.