Regeringens utredare Olivia Wigzell lämnade i dag över sitt förslag på den nya lagen till socialminister Lena Hallengren (S). Utredningen föreslår i korthet bland annat att:

  • Äldreomsorgen ska ha ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv.
  • Äldre på särskilda boenden ska få en fast omsorgskontakt.
  • Alla kommuner ska ha en särskild ledningsansvarig inom primärvården, som antingen är en läkare eller en sjuksköterska.

Inget förslag om antal anställda

Utredningen vill dock inte ha någon lag om exakt antal personal i äldreomsorgen, något som Kommunal har krävt. ”Det är enligt vår bedömning inte möjligt eller lämpligt att i lagstiftning ange ett antal personal som är generellt tillräckligt”, skriver utredaren. Man hänvisar till att behoven varierar utifrån bland annat personalens erfarenhet, de äldres omsorgsbehov och lokalernas utformning. 

Kommunal välkomnar i stort utredningen och anser att man gjort en korrekt analys av äldreomsorgens problem och utmaningar. Men i ett uttalande varnar förbundsordförande Malin Ragnegård för att lagen riskerar att bli tandlös.

– Ett av de viktigaste verktygen skulle vara nationella bemanningsregler, säger hon.

Kommunal får säga sitt

Utredningen ska nu ut på remiss, där bland annat Kommunal får säga sin mening. Remissrundan beräknas ta cirka fyra månader. Det är sedan upp till den regering som då sitter vid makten att avgöra hur man går vidare med förslaget.