Medan Moderater och Socialdemokrater utmanar varandra om regeringsmakten i landet samarbetar partierna i Vadstena, inte minst när det gäller äldreomsorgen.

Vadstena är som Florida i USA. Pensionärer söker sig gärna hit för att njuta av idyllen under sina sista år i livet. Andelen invånare i arbetsför ålder som bidrar med skatteintäkter till äldreomsorgen blir allt mindre. Ändå är inte organiseringen av och resurserna till äldreomsorgen en partiskiljande fråga i årets valrörelse i kommunen.

I socialnämnden, som Socialdemokrater och Moderater leder tillsammans, råder stor enighet om vad som bör göras för att kommunen ska klara utmaningarna när en allt större andel av kommunens invånare blir 80 år eller äldre.

Vill locka personal

En av utmaningarna är att klara bemanningen, att det finns tillräckligt med personal inom äldreomsorgen. Då krävs också arbetspendlare från Linköping, Motala och andra närliggande kommuner i Östergötland.

Nyligen höjdes undersköterskornas löner för att bli mer konkurrenskraftiga i länet.

Politikerna i nämnden menar också att delade turer måste bort och att heltid behöver införas för att öka möjligheten att rekrytera fler arbetspendlare.

Politker och personal samlade utanför äldreboendet i Vadstena
Margit Berggren Silvheden, C förstår inte varför Rita Johansson, Cecilia Pettersson, Lise-Lotte Hedberg, Sofi Eklund, Lise-Lott Johansson Pettersson vill ha tillbaka sina gamla scheman.

Men personal vid kommunens äldreboenden protesterade när arbetstider och scheman ändrades för att passa in i heltidsresan enligt avtalet mellan SKR och Kommunal.

En av de många missnöjda är undersköterskan Cecilia Pettersson, som arbetar heltid vid äldreboendet Vätterngården.

Långa pass och delade turer

På den avdelning där hon arbetar kunde de tidigare ta långa pass, 7-21, med några delade turer däremellan. Efter det kunde de vara lediga 5-7 dagar.

– Det gav en bra möjlighet till återhämtning. Nu får vi som mest tre lediga dagar mellan passen. Det är inte längre möjligt att samla på sig timmar genom att ta så långa pass, säger Cecilia Pettersson.

Hon saknar också de delade turerna på vardagarna.

– De var guld värda. Det är skönt att kunna gå hem några timmar mitt på dagen, säger hon.

Cecilia Pettersson och Lise-Lotte Hedberg
Cecilia Pettersson och Lise-Lotte Hedberg tycker att nya scheman gör det svårt att arbeta heltid.

Hennes arbetskamrat Lise-Lotte Hedberg vill också ha tillbaka sitt gamla schema med möjlighet att arbeta de långa passen och få längre ledighet däremellan.

– Nu är jag helt slut och orkar inte arbeta heltid längre. Jag älskar mitt yrke och tycker det är synd att det ska tas ifrån mig därför att jag inte längre kan påverka hur jag vill och orkar arbeta.

Omtanke om kvinnorna 

Missnöjet bland personalen överraskar partierna i socialnämnden. De ser personalens nya scheman som en förutsättning att kunna erbjuda alla heltid.

– Sett ur ett kvinnoperspektiv är heltid bra. Kvinnor kan då få en lön och senare en pension att leva på, säger Barbro Henricson, M, som är förste vice ordförande i nämnden.

Sett ur ett kvinnoperspektiv är heltid bra.

Barbro Henricson, Moderaterna

Samma sak säger företrädare för andra partier i socialnämnden.

Nämnden har ändå beslutat att titta på hur andra kommuner gjort med heltidsresan, bland annat Söderhamnsmodellen där delade turer är frivilliga.

Även kritik mot Kommunal

Missnöjet bland personalen riktar sig även mot Kommunal som har drivit på heltidsresan och står bakom schemaförändringarna.

Sofi Eklund var tidigare huvudskyddsombud vid Vätterngården men hoppade av sitt uppdrag.

– Jag är jättebesviken på Kommunal. Våra medlemmar går på knäna och vi ropade mycket på hjälp. Men ingen från Kommunal kom.

Kimmie Jonasson tycker att de nya scheman ger för lite tid för återhämtning, men att det är bra att hon nu får rätt till heltid.

Sektionens företrädare förklarar dock att de inte fick tillräcklig information om hur pressad personalen kände sig. Och att de självklart är med i den fortsatta dialogen och samverkan för hållbara scheman. 

– Vi förbjuder inte medlemmar att själva driva möjligheten till mer delade turer. Men stöter de på motstånd kan vi inte hjälpa dem. Kommunal har kongressbeslut på att förbundet ska kämpa för att delade turer försvinner, säger Albin Blomqvist Ekström, som är förtroendevald.

Heltid innebär fler dagar

Socialchef Caroline Strand håller med Kommunal.

– Att arbeta heltid innebär att du ska vara fler dagar på jobbet. Vi kan inte med delade turer vara en attraktiv arbetsgivare som kan locka någon att arbetspendla från andra kommuner till Vadstena. Alla har inte gångavstånd till hemmet mellan passen.

Caroline Strand
Socialchef Caroline Strand säger att heltid innebär att man ska vara mer tid på jobbet. Hon har tidigare arbetat som undersköterska i tretton år.

Caroline Strand ser gärna ökade resurser till äldreomsorgen i kommunens budget. 

– Jag förstår att personalen känner sig pressad. Bemanningen skulle behöva öka.

Personalen sliter

Och här får hon medhåll av politikerna i socialnämnden.

Monya Axelsson, socialdemokrat, säger att hon ser hur personalen sliter.

– Personalen behöver mer resurser, tillägger hon.

Politikerna har skjutit frågan framför sig under minst tio år.

Margit Berggren Silvheden, Centerpartiet

Centerpartisten Margit Berggren Silvheden, andre vice ordförande i socialnämnden, menar att politikerna har skjutit frågan framför sig under minst tio år med att hantera utvecklingen med allt fler äldre i kommunen.

– Det är tur att så många 80 plus är så friska.

Mer resurser till äldreomsorg

Lars Ekström, från det lokala partiet Konsensus, har tidigare varit enhetschef på Vätterngården. Han hoppas kunna få med i sitt partis valplattform att äldreomsorgen måste få ökade resurser till mer personal.

– Det är annars svårt att få den ekonomiska ekvationen att gå ihop när det gäller att klara utmaningen med ökad andel äldre.

Leif Ekström
Lars Ekström, från lokala partiet Konsensus, tycker att personalens arbetsmiljö är viktig. Han vill att äldreomsorgen prioriteras mer i kommunens budget.

Moderaten Barbro Henricson, förste vice ordförande i nämnden håller med.

– Det behövs en större andel av kommunens budget som går till äldreomsorg. Kommunen har nämnder som inte har samma tunga ärenden som vi.

Socialchef Caroline Strand har sagt till Hans Elf, förhandlare för kommunals sektion, att Kommunal måste hjälpa till att driva på för ökade resurser till äldreomsorgen.

Politikernas ansvar

Det är en uppmaning som sektionens förhandlare Hans Elf inte känner igen.

– Jag håller med Caroline Strand om att bemanningen måste öka. Men det är politikernas ansvar, inte Kommunals, att se till att äldreomsorgen får de resurser den behöver. Vi kan ha synpunkter, men dessa har vi inte framfört till politikerna, säger han.

Det är inte Kommunals ansvar att se till att äldreomsorgen får de resurser den behöver.

Hans Elf, förhandlare

Med några veckor kvar till valet fortsätter diskussionen i Vadstena om hur kommunen ska klara äldreomsorgen i framöver. 

Trots missnöjet med nya scheman tycker Hans Elf att kommunen har lyckats bra i ambitionen att bli en bättre arbetsgivare.

– De anstränger sig, även om det skulle behövas mer resurser för att avlasta personalen, säger han.