Nästa år höjs pensionsåldern till 66, en gräns som succesivt kommer flyttas uppåt. Samtidigt är det redan i dag många kommunalare som inte orkar jobba fram till dagens pensionsålder 65. I Danmark har regeringen genomfört en lägre pensionsålder för dem som jobbat ett långt yrkesliv. Målgruppen är arbetare som ofta börjat jobba tidigt och haft ett tungt jobb.

Hjälp, jag orkar inte jobba till pensionen!

Höjd pensionsålder

Det kan du göra om du inte orkar

KA reder ut

De svenska arbetarfacken har kritiserat den höjda pensionsåldern, men främst krävt att det måste bli lättare att få sjukersättning för de som är utslitna. Kommunals förre ordförande Tobias Baudin öppnade hösten 2020 för en tidigare pension för arbetare. Han menade då att det inte bara går att vänta på att arbetsmiljön ska bli bättre.

– Har man vissa typer av fysiskt tunga yrken och har jobbat väldigt länge, då måste det finnas något annat pensionssystem så att man inte behöver ansöka om sjukersättning, sade han till KA hösten 2020. 

Inte anpassat för arbetare

Kommunal lanserade senare en ”Britt-Marie”-pension, för att de med ett långt och tungt yrkesliv skulle kunna få gå tidigare. Det är oklart om förslaget innebär att utslitna ska garanteras sjukersättning, eller erbjudas en lägre pensionsålder. Kommunals nuvarande ordförande Malin Ragnegård säger till KA att förbundet ännu ”inte satt ner foten” om vilket nytt system man vill ha. 

– Britt-Marie-pensionen handlar om att tydliggöra orättvisan med ett pensionssystem som utgår från tjänstemän med god arbetsmiljö. Vi måste hitta ett system som är anpassat till arbetare och kvinnodominerade yrken. Man ska kunna få en värdig pension innan man är helt slutkörd. 

Yodit Girmay, undersköterska.

Höjd pensionsålder

”Vi inom vården skulle ha lägre pensionsålder”

Nyheter

Vill Kommunal se en lägre pensionsålder för arbetare?

– Vi fortsätter att driva den här frågan, men vi behöver jobba med mer exakta förslag om både ålder och pensionens storlek, säger Malin Ragnegård. 

Jag tycker det är orimligt att pensionsåldern höjs. Vi ser gärna att LO går ut och tar ställning i frågan.

Malin Ragnegård, Kommunal

Regeringen har föreslagit att det ska bli lättare för äldre att få sjukersättning, de kallar det trygghetspension. Tanken är att det ska hjälpa dem som slitit ut sig i arbetslivet och inte orkar jobba fram till pensionsåldern. Kommunal välkomnar förslaget, men tycker inte att det räcker. 

– Problemet med trygghetspensionen är att den ligger inom ramen för sjukförsäkringen. Om man känner att kroppen säger i från efter ett långt arbetsliv ska man inte behöva hamna hos Försäkringskassan. Man ska kunna gå i pension med gott samvete. Där måste vi ta fram mer konkreta förslag, säger Malin Ragnegård.

Är du kritisk till att inte LO driver frågan om en lägre pensionsålder för arbetare?

– Jag tycker det är orimligt att pensionsåldern höjs. Vi ser gärna att LO går ut och tar ställning i frågan. 

”Ger mindre skatteintäkter”

LO understryker att man motsatte sig höjningen av pensionsåldern och att pensionerna generellt sett behöver höjas. Men man tycker inte att lösningen är en lägre pensionsålder för arbetaryrken.

– Det är också skillnader mellan arbetaryrken i hur tungt det är, och yrkena kan hinna förändras under arbetslivet. Dessutom är det inte bra om många som inte skulle behöva det går tidigt i pension och det ger kortare arbetsliv och mindre skatteintäkter som samhället behöver, säger Anna-Kirsti Löfgren, LO-ekonom.

Även om man inte orkar hela vägen fram ska man få en bra pension.

Anna-Kirsti Löfgren, LO-ekonom.

Redan i dag är det många kommunalare som inte orkar jobba till 65. Vad vill LO göra åt det?

– LO tycker att man ska få pensionsrätter för den lön man skulle ha haft om man arbetade, när man är sjuk eller har a-kasseersättning. Även om man inte orkar hela vägen fram ska man få en bra pension. Men man måste också kunna lita på att man får sjukersättning om man är så dålig att man inte längre kan jobba.


Fyra förslag om pension för utslitna:

Britt-Mariepension

Begrepp som Kommunals tidigare ordförande Tobias Baudin lanserade. Innebär att vissa yrkesgrupper med slitsamma jobb ska få sluta jobba tidigare utan att de därmed ska få sänkt pension. Oklart om det betyder att de ska få sjukersättning sista åren, eller en lägre pensionsålder.

Knegarpension

Förslag från LO-facket Byggnads och S-märkta tankesmedjan Katalys. Innebär att den som är utsliten ska kunna sluta jobba tidigare och får sjukersättning de sista åren fram till pension. Under de åren ska lika mycket betalas in tillpensionen som när de jobbade. 

Trygghetspension

Förslag från regeringen, som innebär att det ska bli lättare för de som har fyllt 60 att få sjukersättning. Förslaget är inte beslutat än, men har stöd av en majoritet i riksdagen.

Arnepension

Har införts i Danmark och innebär att de som har arbetat ett långt yrkesliv får gå ett år tidigare i pension. Målgruppen är arbetare som börjat jobba i ung ålder. Även år med föräldrapenning räknas.