Det vimlar inte av äldre arbetskraft vare sig inom äldreomsorgen eller inom barnsomsorgen samtidigt som pensionsåldrarna nu höjs. Nästa år höjs gränsen för uttag av allmän pension från 62 till 63 år och den ”normala” pensionsåldern, när det går att få garantipension, höjs till 66 år.

När kan du gå i pension?

Höjd pensionsålder

När kan du gå i pension? Kolla här!

KA reder ut

Vi frågade i höstas samtliga kommuner om hur många av de anställda som var födda 1956 eller tidigare, alltså som var 64 år och uppåt. Vi frågade efter månadsavlönade, i de allra flesta fall betyder det att de är fast anställda.

Inom äldreomsorg var det 127 kommuner som hade en lägre andel än genomsnittet 1,9 procent, inom barnomsorg 120 kommuner.

Kolla din kommun här:

Skiljer inte mycket

Åtta kommuner hade en större andel än 5 procent av de anställda i dessa åldrar inom äldreomsorgen. Tio kommuner inom barnomsorg.

Det skiljer alltså inte så mycket mellan barnomsorg och äldreomsorg här. Och det skiljer sig heller inte jämfört med arbetskraften i stort. Enligt den senaste Arbetskraftsundersökningen från SCB var det just 1,9 procent av de sysselsatta som hade en fast anställning i åldern 65-74 år.

1,9 procent

Däremot finns en skillnad när det kommer till att avsluta sin anställning innan 65-årsdagen, som varit den ”normala” pensionsåldern fram till nu.

Mer än var femte kommun (22,5 procent) uppger att ett flertal undersköterskor och vårdbiträden i åldern 62-65 år avslutat sin anställning den senaste femårsperioden. För barnskötare är motsvarande siffra 11 procent.

Vi fick svar från 203 stycken (70 procent) av landets 290 kommuner.