Det finns något som heter förebyggande sjukpenning, kan jag få det? 

SVAR: Du kan få sjukpenning för att förhindra att du blir sjuk, det kallas förebyggande sjukpenning. För det krävs att du genomgår en medicinsk behandling eller rehabilitering som ska förebygga sjukdom eller förkorta sjukdomstiden. När det handlar om psykiska diagnoser som utmattning kan behandling vara samtal med psykolog. Behandlingen måste ordineras av läkare och vara godkänd av Försäkringskassan. Försäkringskassan avgör om behandlingen uppfyller kraven för rätt till sjukpenning.

Pensionär (gerebild).

Så kan utslitna få gå i pension

KA reder ut

Regeringen har sagt att de ska göra det lättare för äldre att få sjukersättning. Kan det hjälpa mig som är utsliten?

SVAR: På Kommunal tror man att det här kommer göra stor skillnad för äldre kommunalare som trots ohälsa fortsatt arbeta för att få ekonomin att gå ihop. I dag är det väldigt svårt att få sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Det har drabbat många som slitits ut i arbetaryrken. Regeringen vill därför att de som bara har några år kvar till pension lättare ska kunna beviljas sjukersättning. Trygghetspensionen införs den 1 september 2022.

Om jag inte orkar jobba heltid, har jag rätt till anpassningar som andra arbetsuppgifter eller lättare schema? 

SVAR: Arbetsgivare måste anpassa arbetsförhållanden till människors olika förutsättningar, så att anställda inte utsätts för fysiska och psykiska belastningar. Det säger arbetsmiljölagen. Men för att få anpassningar krävs ofta ett läkarintyg på nedsatt arbetsförmåga. Läkaren kan även tala om vad som kan underlätta för dig, till exempel arbetsanpassning, hjälpmedel, omfördelning av arbetsuppgifter.

Vad händer sedan?

SVAR: Arbetsgivare har arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar för sina anställda.  Arbetsgivaren ska ta fram en plan för hur du ska kunna komma tillbaka till jobbet om din arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar. Planen ska också visa om du kan arbeta en viss tid och om arbetsplatsen eller arbetsuppgifterna behöver anpassas.

Vad ska jag göra om arbetsgivaren trots läkarintyg vägrar gå med på anpassningar? 

SVAR: Då får du ta kontakt med ditt skyddsombud och be om hjälp. Skyddsombudet kan prata med chefen och be om en lösning. Gör arbetsgivarens inget så kan skyddsombudet ställa ett skriftligt krav genom att hänvisa till 6 kap 6a § i arbetsmiljölagen.

När kan du gå i pension?

Höjd pensionsålder

När kan du gå i pension? Kolla här!

KA reder ut

Om jag nekas anpassningar och sjukersättning men känner att jag inte orkar jobba till 65, vad kan jag göra då?

SVAR: Det är bättre att gå ner i tid än att sluta helt. Då får du fortsatt inbetalning till pensionen. Den totala utbetalningstiden av din pension blir också kortare, vilket höjer pensionen. Ett års arbete på 50 procent kan ge 500 kronor mer i månaden i pension än om du hade slutat jobba helt. Vissa arbetsgivare har lokala avtal som gör att man har rätt att gå ner i tid men ändå få full inbetalning till tjänstepensionen. Andra fördelar med att fortsätta jobba är att du kan få sjukpenning om du blir sjuk. Både sjukpenning och a-kassa ger inbetalning till pensionen. 

Kan jag ta ut lite pension samtidigt som jag jobbar?

SVAR: Ja, du kan ta ut 25, 50, 75 procent eller hela din pension från det år du fyller 62 (nästa år 2023 höjs gränsen till 63). Det spelar ingen roll hur mycket du jobbar och ångrar du dig kan du sluta ta ut pension. Det gäller den allmänna pensionen och premiepensionen. För tjänstepension kan det finnas regler för hur mycket du får jobba. Kolla med din arbetsgivare eller Kommunal vad som gäller. Den som börjar ta ut sin tjänstepension kan inte ångra sig och sluta ta ut den.

Om jag ändå väljer att ta ut full pension i förtid, vad ska jag tänka på?

SVAR: Den som haft låg lön och får en del av sin pension i form av garantipension får inte ut full pension förrän vid 65 (66 nästa år, 2023). Bostadstillägg betalas inte heller ut förrän vid 65.Tjänstepensionen går att ta ut tidigare. Du kan välja att ta ut den resten av livet, eller ta ut allt på några få år.Tänk på att det kan bli fattigt resterande år när du bara ska leva på den allmänna pensionen. Har du låg pension kan du dock ha rätt till bostadstillägg. Om du kan och vill jobba extrapass kan du tjäna mer från det år du fyller 66, då är skatten lägre på inkomster.

Källor: Kristina Kamp, pensionsexpert på Minpension, Kommunal och Försäkringskassan.