Hur skiljer sig förslaget till ny lönepolitik från nuvarande linje?

– Det är två stora grejer vi går fram med, säger Johan Ingelskog.

  • Transparensen måste bli tydligare:

Det måste alltså bli tydligare för dem som förhandlar och för medlemmarna vad det är som gäller, vilka är lönekriterierna? Varför sätts lönerna som de gör?

  • Det lokala inflytandet över lönesättningen måste öka.

Kommunals förhandlare runt om i landet måste få tillgång till sådant som lönelistor och det behöver finnas skrivningar i de centrala avtalen som hjälper de lokala facken att förhandla på ett bättre sätt.

”High Chaparall”

– Om jag inte jag kan förklara för mina kollegor varför jag har den lön jag har, då kommer misstroende uppstå, säger Johan Ingelskog.

– Då får man ytterst ett arbetsmiljöproblem. Det drabbar verksamheten när vi har ett ”High Chaparall” kring individuell lönesättning. Det är inte så överallt men på många ställen.

Hur kommer man märka som medlem att Kommunal har en ny lönepolitik?

– Genom att Kommunal lokalt kommer att bli mycket tydligare. Vi kommer prata mycket mer med medlemmarna om lönesättningen. Hur vi ska komma till rätta med de individuella lönerna. Jag hoppas medlemmarna kommer att uppleva att vi är mycket tydligare i vår politik, säger Johan Ingelskog.

Så kan du få löneförhöjning.

Lönekollen 2022

Det här avgör vad du får för lön

KA reder ut

Individuella löner blir enligt förslaget kvar, trots all kritik. Varför?

Kommunal hänvisar till medlemsundersökningar och workshops och samtal med förtroendevalda och medlemmar. Det finns inget stöd för att till exempel gå över till tarifflöner på alla avtal eller lika lön för alla, enligt förbundet.

– Jag uppfattar inte att det finns ett brett stöd för att ge upp modellen som sådan, däremot kommer det bli mycket tydligare på alla nivåer gentemot alla arbetsgivare, att ska vi ha kvar det här krävs kraftiga förändringar. Ingen motpart ska inte förstå vad Kommunals utgångspunkt är.

Samma löneökning

Kommunal vil ha så kallade stupstocksregler i avtalen, vad är det?

Det är regler som träder i kraft ifall man inte är överens lokalt om hur potten ska fördelas. I avtal där det finns är det vanligt att det står att allt ska gå ut generellt, alltså samma löneökning till alla, om man inte är överens lokalt.

Hur ska ni få arbetsgivarna att gå med på det?

– Genom att motivera det och argumentera för det. Och visa att osakliga löneskillnader drabbar kvaliteten och det blir ett arbetsmiljöproblem, säger Johan Ingelskog.