Kan medlemsavgiften till Kommunal sänkas?

SVAR: Ja. Men först ska kongressen i månadsskiftet maj/juni ta ställning till antalet nivåer för medlemsavgiften. En utredning föreslår fyra nivåer och att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att se över avgiften med ambition att sänka den. Enligt stadgarna är det förbundsstyrelsen som beslutar om avgiften.

Hur mycket kan avgiften komma att sänkas?

SVAR: En sänkning på sju till tio procent finns med både i avgiftsutredningen och budgetprognosen för 2023. Utifrån beslut på kongressen är det enligt stadgarna förbundsstyrelsen som fattar det slutgiltiga beslutet om storleken på avgiften.

Vad betyder det att antalet nivåer förändras?

SVAR: Fyra nivåer föreslås i stället för dagens sex. Fördelen med färre nivåer är att det kan vara enklare att förklara och därmed göra det lättare att värva nya och få de som redan är medlemmar att stanna kvar. De fyra nivåerna är fördelade på inkomstintervall som är mer jämstora än de som finns i dag. Det gör att medlemsavgiften blir mer förutsägbar.

Finns det något problem med den nuvarande modellen?

SVAR: Ja, den nuvarande modellen är sedan 2014 och har inte uppdaterats i takt med löneutvecklingen, det gör att nivåerna är oförändrade. Medlemmarna har över åren flyttats upp i avgiftsnivå med ökad lön. Det gör att en större andel av medlemmarna hamnat i de högre avgiftsnivåerna där de betalar högre medlemsavgift. Stegen mellan de olika nivåerna är också olika stora. Det gör att medlemmar lätt flyttas upp till en högre nivå om inkomsten ökar.

Kan det bli en och samma avgiftsnivå för alla medlemmar?

SVAR: Nej. Kommunal har gjort flera medlemsundersökningar som visar att de flesta anser att avgiften ska vara solidarisk, alltså den som tjänar mer ska betala mer.

Vad vinner Kommunal på att göra den här förändringen?

SVAR: Ett argument för en förändrad medlemsavgift är att det kan hjälpa Kommunal att uppnå målet att vara minst 600 000 medlemmar år 2030. I fjol minskade medlemsantalet och tappet har fortsatt. En lägre avgift och en modell som är lättare att förklara kan göra det lättare att värva nya medlemmar och behålla nuvarande medlemmar.

– Ju billigare, desto enklare är det att värva och behålla medlemmar. Om man jämför med andra förbund så har vi väldigt prisvärda försäkringar som ingår i det här, då tänker jag framför allt på hemförsäkring och olycksfallsförsäkringen, säger Robert Eriksson, ekonomichef Kommunal.

När kan medlemsavgiften sänkas?

SVAR: Beslut om nivåerna i medlemsavgiften tas av kongressen som förväntas föreslå en sänkning av avgiften. Enligt stadgarna är det sedan förbundsstyrelsen som fattar beslut om avgiftens storlek och när en eventuell sänkning kan ske.

Kommunals kongress 2022

Kongressen är Kommunals högsta beslutande organ. Här fattas beslut om: 

  • Vilka mål facket ska arbeta för
  • Vilka frågor som ska prioriteras de närmaste åren
  • Förbundets ekonomi 
  • Vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen samt förbundsledningen. 

De som deltar på kongressen och fattar beslut är förbundsstyrelsen och 188 kongressombud som valts av Kommunals avdelningar i landet. Kongressen äger rum i Göteborg mellan den 31 maj och den 3 juni.