Arbetsskor och arbetskläder

Inför årets kongress fortsätter flera kommunalare att kräva arbetskläder och arbetsskor. Totalt har 74 motioner lämnats in som rör ämnet, varav flera bifalles. Många motioner gäller under­sköterskor och vårdbiträden, men flera vill också att barnskötare, personliga assistenter och boendestödjare ska få arbetskläder och arbetsskor.

Arbetstider

Krav på lägre heltidsmått och nej till hälsoscheman. Krav på större in­flytande över schemat och stopp för delade turer. Motionerna är många.

Samtidigt som heltidsarbete ska vara norm är målet på sikt 30-timmarsvecka. Det slår Kommunal fast i rapporten ”Tid för arbete, livet och åter­hämtning” som tar ett samlat grepp om arbetstidsfrågorna som ska vara en naturlig del av arbetsmiljöarbetet.

Språkkrav

Några motioner vill att kravet att kunna svenska skärps när det ­gäller personal inom äldreomsorgen. Förbundsstyrelsen håller med och hänvisar till arbetsgivarens ansvar att se till att personal har den kompetens, inklusive i svenska språket, som krävs. Frågan är om kongressen nöjer sig med styrelsens svar.

Facklig-politisk samverkan

Nyligen beslöt Fastighets som första LO-förbund att också ha samverkan med Vänsterpartiet. Kongressen ska ta ställning till om Kommunal ska göra likadant. Men förbundsstyrelsen vill att facklig-politisk samverkan även i fortsättningen ska ske endast med Socialdemokraterna.

Yrkesutbildning

Flera motioner vill se krav om förbättrad kompetensutveckling inom vården, ­för­skolan och andra verksamheter. Till det finns även krav på att endast utbildad ­personal får ­anlitas som vikarier eller timanställda, eller att de åtminstone har ­påbörjat en utbildning i yrket.