– Vi har förhandlat fram ett starkt kollektivavtal där bland annat allhelgona blir en storhelg. Vi har också förbättrat möjligheterna för de anställda att få yrkesutveckling och omställningsmöjligheter, detta har vi gjort utan kraftiga försämringar i kollektivavtalet, säger Malin Ragnegård ordförande Kommunal i ett pressmeddelande.

509 kronor

Avtalet innebär att anställda i Svenska kyrkan får löneökningar retroaktivt på 509 kronor från den 1 april. Detta är i nivå med andra på arbetsmarknaden och fanns med i det avtal som arbetsgivarna sade upp vid årsskiftet.

– Vi är glada att medlemmarna kan återgå till arbetet. Det har varit en tuff konflikt för många. Men det har viktigt för Kommunal att hålla borta försämringar i lagen om anställningsskydd. Det var en strid som Kommunal var tvungen att ta, nu hände det på det här avtalsområdet, men det är också en markering mot andra arbetsgivare. Hit men inte längre, det finns röda linjer för Kommunal, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal.

Framgång för facken

Uppsägningstiderna i avtalet med kyrkan blir nu för oförändrade. Detta är en framgång för facken. I förhandlingarna har arbetsgivarna krävt att uppsägningstiderna ska kortas.

I det uppsagda avtalet var grundregeln att man har sex månaders uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivarens sida och tre månader om det är den anställde som säger upp sig. Samma regler finns i avtalet med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Mikael Engstedt och Anders Östling.

Konflikten i Svenska kyrkan

Stolta över att ha strejkat

Avtal

Löneavtalet omfattar nu alla anställda på Kommunals avtalsområde.

– Tidigare har det funnits oklarheter om vilket löneavtal man ska gå på när man arbetar inom Svenska kyrkan. Nu framgår det tydligt att man ska gå på Kommunals avtal när man jobbar inom Kommunals yrken, säger Johan Ingelskog.

Överens om omställning

Kommunal har krävt ett omställningsavtal i nivå med andra på arbetsmarknaden. Tidigare har ett omställningsavtal tecknats med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Detta ger bland annat studiestöd vid utbildning för både tillsvidareanställda, visstidsanställda och uppsagda.

Nu är fack och arbetsgivare överens om att liknande villkor ska gälla anställda i kyrkan. Arbetet fortsätter med detaljerna i det nya omställningsavtalet.

– Vi är väldigt glada att vi är överens om villkoren som är likvärdiga med de omställningsavtal som vi redan har tecknat Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner, säger Johan Ingelskog.

Löneutfyllnad försvinner

Det finns också villkor som förändrats. Ungdomslönerna i avtalet gäller numera från 15 år till 19 år. Tidigare gällde 18 år.

En annan förändring gäller omställningsavtalet som är det samma för alla fack i kyrkan. I det nya avtalet försvinner löneutfyllnaden på 60 månader vid omplacering till en ny tjänst med lägre lön.

– Min bedömning är att det inte berör Kommunals medlemmar i stor omfattning. Det är sällan de omplaceras till annan tjänst och lägre lön. Det är framför allt tjänstemän och chefer som berörs av det, säger Johan Ingelskog.

Svenska kyrkan vill gå längre

Efter fem dagar av konflikt tackade Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, SKAO, ja till medlarnas bud.

– Vi hade velat nå längre, men vi tar vårt ansvar för att Svenska kyrkans viktiga verksamhet ska kunna fortsätta att fungera. Därför har vi träffat en överenskommelse om löneavtal och allmänna villkor. Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete att utveckla Svenska kyrkans kollektivavtal för framtiden, säger Cecilia Herm, förhandlingschef Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i ett pressmeddelande.

Tackade först nej

I förhandlingarna har SKAO strävat efter att korta uppsägningstiderna. Därför tackade man i förra veckan nej till medlarnas bud, för att sedan säga ja till samma bud.

– Vi hade gärna sett en förändring och en förkortning av uppsägningstiderna. Vi menar på att det kompenseras i omställningsavtalet. Så långt kom vi inte. Men vi kommer att arbeta vidare med de frågor som är viktiga för Svenska kyrkans arbetsgivare, säger Cecilia Herm till Kommunalarbetaren.

Tackade sedan ja

Att SKAO ändå tackade ja till medlarnas bud enligt Cecilia Herm på lönetillägget vid uppsägning försvinner och att åldern för ungdomslöner ändras från 18 till 19 år.

– Det har varit ett bekymmer för många arbetsgivare som vill hjälpa ungdomar att komma in på arbetsmarknaden, att det blivit alldeles för dyrt, säger Cecilia Herm.

Kommunal kräver skadestånd

Under konflikten anser Kommunal strejkbrott skedde. Tvisteförhandlingar pågår om brott mot kollektivavtalet i bland annat Halmstad och Luleå. Framför allt handlar det om att Kommunals medlemmar beordrades att arbeta vid begravningar utan att dispens beviljats. I varje enskilt fall har Kommunal krävt skadestånd på 250 000 kronor.

– Det brukar vara så att när man tecknar ett avtal så brukar man hantera frågor som kommit upp med anledning av en konflikt. Jag har uppfattat att de frågorna kommer vi lösa när avtalet upprättas, säger Cecilia Herm.

Avtalet för Svenska kyrkan

  • Löneökningar med i genomsnitt 509 kronor retroaktivt från den 1 april.
  • Löneavtalet omfattar alla anställda på Kommunals avtalsområde.
  • Allahelgona ger ob-tillägg för storhelg.
  • Ett nytt omställningsavtal som bland annat ger omställningsstudiestöd för vidareutbildning till nytt jobb.
  • Avtalet gäller från den 1 april 2022 till den 31 mars 2023 och omfattar cirka 5 600 medlemmar.