Det var på torsdagskvällen som Kommunal tillsammans med andra fack sa ja till medlarnas bud i de utdragna förhandlingarna med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, SKAO. Men då sa arbetsgivarna nej.

– Vi är djupt i chock över Svenska kyrkans agerande. Det kom som en blixt från en klar himmel. Det är inte så man agerar i förhandlingsvärlden och det är definitivt inte så man agerar när man ligger under medling, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare.

Historisk strejk

Därmed bröt en historisk konflikt ut, facket har inte tagit till stridsåtgärder mot kyrkan tidigare.

En av de stora frågorna under förhandlingarna har varit ett nytt omställningsavtal. Kommunal uppfattade i går att man var överens med SKAO om ett nytt omställningsavtal som var likvärdigt andra på arbetsmarknaden.

Alltså ett avtal som ger anställda och uppsagda hjälp att hitta ett nytt arbete till exempel genom studier.

Kommunal sa ja till medlarna

Kommunal fattade också beslut om att anta medlarbudet.

– Samtliga fack svarade ja till medlarbudet och Svenska kyrkan valde att tacka nej till medlarbudet. Därmed har Svenska kyrkan tvingat fram en konflikt, inte Kommunal, säger Johan Ingelskog.

Hela förklaringen till varför arbetsgivarna sa nej har inte Johan Ingelskog. Men han lyfter att arbetsgivarna tidigare krävt att uppsägningstiderna ska kortas.

– Vår utgångspunkt är att öka tryggheten för medlemmarna, inte minska den, säger Johan Ingelskog.

Kräver samma löneökningar som andra

Att SKAO tackade nej till slutbudet förklarar de i ett pressmeddelande med att det blev för kostsamt. Kommunal har tidigare krävt samma löneökningar som i det uppsagda avtalet.

– Medlarna la 509 kronor enligt märket, men det sa Svenska kyrkan nej till och nu anger de att löneavtalet blir för dyrt. Jag tolkar det som att de inte längre vill följa märket och betala ut de lönerna som alla andra på svensk arbetsmarknad redan har fått, säger Johan Ingelskog.

Vi är bestämda i att medlemmarna i Kommunal ska få sina löneökningar enligt märket, precis som alla andra.

Johan Ingelskog, Kommunal

Kan fler arbetsplatser tas ut i konflikten?

– Vi är bestämda i att medlemmarna i Kommunal ska få sina löneökningar enligt märket, precis som alla andra. Det är klart att förbundsstyrelsen, om det här blir långvarigt, behöver fundera på åtgärder för att få till ett kollektivavtal, säger Johan Ingelskog.

Kommunal kan löpande varsla om nya konfliktåtgärder.

Väntar på nytt bud

Samtidigt väntar Kommunal på att kyrkan ska återkomma med ett nytt bud.

– Kommunal har sagt ja till medlarbudet, när Medlingsinstitutet är inkopplat och det läggs ett bud enligt märket, så är det givetvis vår utgångspunkt om det kommer ett nytt medlarbud, säger Johan Ingelskog.

Dispenser på 24 timmar

Under strejkens första dag beviljade Kommunal flera dispenser på 24 timmar för arbete vid begravningar och kremeringar som var planerade sedan tidigare. Frågor om dispenser kommer att prövas löpande.

Kommunalarbetaren har sökt Cecilia Herm, förhandlingschef, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, som inte har haft möjlighet att ge en intervju.