”En sminkad gris” kallade Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog den 19 oktober den överenskommelse om förändrat anställningsskydd som Svenskt Näringsliv och PTK då kommit överens om. 

LO sade nej, eftersom förbunden ansåg att överenskommelsen innebar för stora försämringar för deras medlemmar. Men sedan dess har Kommunal tillsammans med IF Metall fört samtal med PTK och Svenskt Näringsliv om hur överenskommelsen kan anpassas så att enskilda LO-förbund kan ansluta sig. Några förändringar av ursprungsförslaget gör också att IF Metall och Kommunal nu anslutit sig till uppgörelsen, meddelade parterna vid en digital pressträff på fredagen. 

– För Kommunals del vill vi alltid vara med och påverka. Det är naturligt för oss att alltid sätta oss vid förhandlingsbordet om det finns en möjlighet att förbättra villkoren för våra medlemmar, sade Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog på pressträffen.

Johan Ingelskog.
Johan Ingelskog.

Johan Ingelskog sade också att det varit tre frågor som varit viktiga för Kommunal och att de nu tycker att de fått till bra lösningar på dem. Reglerna för när en allmän visstidsanställning förvandlas till en fast anställning blir enligt den nya överenskommelsen 12 månader, mot den tidigare uppgörelsens 18 månader och lagens 24 månader.

Vid en sänkning av sysselsättningsgraden, så kallad hyvling, kommer det enligt den nya överenskommelsen inte vara möjligt att genomföra en sådan förändring över en natt. Det blir i stället en omställningstid på en till tre månader, beroende på hur länge man varit anställd. 

Den nya överenskommelsen innebär också att det paket om omställning och vidareutbildning, som innebär förbättrade möjligheter för visstidsanställda att få ta del av det, omfattar även personliga assistenter. 

– De har tidigare varit helt undantagna omställningsförsäkringen. Flera av Kommunals medlemmar kommer in i yrkena vid ung ålder och ibland felutbildade. Nu ges det möjlighet att efter åtta års anställning yrkesutveckla sig och få en relevant yrkesutbildning. Det passar väldigt bra med den strategi Kommunal har med att jobba med yrkesutveckling och att yrkesutveckling ska löna sig, sade Johan Ingelskog på pressträffen. 

För oss är det självklart när man går in i en förhandling att det är ett givande och tagande.

Johan Ingelskog, Kommunal

Enligt överenskommelsen försvinner begreppet saklig grund vid uppsägning och ersätts av sakliga skäl, precis som i den överenskommelse som Kommunal tidigare sagt nej till. Kommunal sade i oktober när de förkastat uppgörelsen att förändringar i regelverket kring saklig grund var en ”röd linje” som förbundet inte skulle passera. 

Varför har ni nu gjort det?

 För oss är det självklart när man går in i en förhandling att det är ett givande och tagande. De justeringar eller förändringar som är gjorda när det gäller saklig grund är enligt vår bedömning att det är tydligare vad rättspraxis är och blir därmed tydligare för arbetsgivarna och medlemmarna vad som gäller. Som helhet ser vi att det kommer öka tryggheten avsevärt för kvinnodominerade yrken, säger Johan Ingelskog.

Du kallade tidigare den här överenskommelsen för en sminkad gris. Vad är det som gör att den inte är det längre?

– Vi har varit tydliga hela tiden när vi gick in i förhandlingarna att det var tre viktiga frågor att få på plats. Dels att de grupper som inte omfattas av omställningsförsäkringarna skulle omfattas. Vi har många visstidsanställda bland våra medlemmar men också personliga assistenter. När det gäller särskild visstid var vi inte nöjda med resultatet på 18 månader, men nu har vi fått avsevärda förbättringar, säger Johan Ingelskog. 

Parterna kommer nu lämna in överenskommelsen till regeringen och uppmana dem att anta den i stället för den utredning om förändringar i lagen om anställningsskydd, las, som en samlad fackföreningsrörelse menat är alldeles för långtgående.