OBS! Den 21 april meddelade Kommunal att man beslutat att skjuta upp datumet för varslet till den 29 april kl 9.


– Anställda i Svenska kyrkan gör ett viktigt arbete, inte minst när man drabbas av sorg, trauman eller kris. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation verkar inte hålla med och vill göra kraftiga försämringar i medlemmarnas arbets- och lönevillkor, vilket Kommunal inte kan gå med på, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal, enligt ett pressmeddelande.

I ett första steg blir det i så fall nyanställnings- och inhyrningsblockad, samt mer- och övertidsblockad för vissa grupper som krematoriearbetare och vaktmästare. 

Strejk i slutet av april

Den 27 april kan konflikten utvidgas och det kan bli strejk på flera utvalda arbetsplatser runt om i landet om inget avtal kommit på plats. Det skulle i så fall gälla cirka 500 medlemmar inom Svenska kyrkan.

Men inom kort kommer nu medlare att utses av Medlingsinstitutet och medlingen kommer pågå åtminstone fram till dess att varslet träder i kraft.

Malin Ragnegård.

Det här är en strid som vi tvingas ta och som vi behöver ta. För oss är det självklart att medlemmar som jobbar i Svenska kyrkan ska ha likvärdiga villkor och förbättringar och lönehöjningar som övriga.

Malin Ragnegård, Kommunal

Enligt Kommunals ordförande Malin Ragnegård är det första gången någonsin det finns ett konflikthot på kyrkans område.

– Vi har inte ens varslat tidigare på kyrkans område, säger hon till Kommunalarbetaren och kallar utvecklingen för tragisk.

– Det här är en strid som vi tvingas ta och som vi behöver ta. För oss är det självklart att medlemmar som jobbar i Svenska kyrkan ska ha likvärdiga villkor och förbättringar och lönehöjningar som övriga och det tycker uppenbarligen inte deras arbetsgivare.

Vad är det för villkorsförsämringar ni menar att Svenska kyrkan vill göra?

– Det handlar om anställningsskydd, uppsägningstid och lön vid omplacering.

Cecilia Herm, förhandlingschef vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, bekräftar att man velat göra förändringar av villkoren i avtalet.

– Bland annat vill vi förändra uppsägningstiderna. Svenska kyrkan har unikt långa uppsägningstider. Det skapar inlåsningseffekter och orimliga kostnader när Svenska kyrkan behöver omorganiseras. Men det vill vi kompensera genom ett nytt omställningsavtal som balanserar det här. Vi har föreslagit mycket generösa villkor i ett nytt omställningsavtal.

I det nu uppsagda avtalet är grundregeln att man har sex månaders uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivarens sida och tre månader om det är den anställde som säger upp sig. Samma regler finns i avtalet med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

5 200 berörs

Det var vid årsskiftet som Svenska Kyrkan sade upp nuvarande avtal. Förhandlingarna om ett nytt avtal har pågått sedan dess.

Parallellt med förhandlingarna om ett nytt avtal för löner och villkor har man förhandlat om ett nytt omställningsavtal.

Omkring 5 200 medlemmar berörs av förhandlingarna.

Planerade begravningar undantas från konfliktvarslen, enligt Svenska kyrkan.

Här finns en lista (extern länk) över de arbetsplatser och yrkesgrupper runt om i landet som kan bli berörda av en eventuell strejk.

Kommunals avtalskrav

  • Löneökningar med i genomsnitt 509 kr från den 1 april 2022.
  • Ett löneavtal som omfattar alla anställda på Kommunals avtalsområde
  • Ett likvärdigt omställningsavtal som har förhandlats fram på övrig svensk arbetsmarknad.