Läget i Malmö är ansträngt. Den 1 april kortas nattarbetstiden i kommuner och regioner från nuvarande 36,20 timmar per vecka till 34,20 timmar. Lösningarna ser olika ut runt om i landet. En del arbetsgivare löser detta på olika sätt i olika verksamheter. Så är det i Malmö. De som jobbar natt på särskilda boenden får 13 pass per schemaperiod och de som jobbar i hemtjänsten får 14 pass.

Gunilla Berglind.
Gunilla Berglind.

– Det finns ingen rättvisa i det, säger Gunilla Berglind som är undersköterska och skyddsombud i hemtjänsten i Bulltofta-Katrinetorp.

Många arbetskamrater söker nu tjänster på särskilda boenden. Det har Gunilla Berglind också gjort.

– Jag vill njuta av den här arbetstidsförkortningen, säger hon som i många år drivit frågan om kortare nattarbetstid.

Känner sig överkörda

Nu har majoriteten av hennes kollegor, omkring 90 anställda, skrivit under namninsamlingen. Listorna har lämnats över till arbetsgivaren som också fått ett brev från Kommunal som pekar på att delaktigheten brister när arbetstidsförkortningen införs.

”Medlemmarna känner sig överkörda och är ej delaktiga” skriver Kommunal.

Så förändras nattarbetstiden

34 timmar och 20 minuter blir veckoarbetstiden från den 1 april 2022 för de som har ständig natt/som arbetar natt 80 procent av sin arbetstid.

Detta gäller kommuner och regioner (SKR) samt bolag som har avtal med Sobona. Nuvarande mått är 36 timmar och 20 minuter.

Nu görs en risk- och konsekvensanalys. Kommunal lyfter att nätterna inte blivit färre.

– Jag hoppas att vi kan vinna någonting, säger Gunilla Berglind.

Och hon är bredd att driva kampen vidare.

– Jag vill fortsätta kämpa, jag vill få till en dräglig tillvaro, säger Gunilla Berglind.

Ser det som ett misslyckande

För tio år sedan skrev hon och en kollega den första motionen om kortad nattarbetstid till Kommunals kongress.

– Då skrev vi att vi tycker att en heltid på natten ska vara 10 eller 11 nätter per månad, berättar Gunilla Berglind.

Det enda vi fick är kortare nätter. Vi fick inte det vi ville, alltså färre nätter.

Gunilla Berglind, undersköterska

När nu arbetstidsförkortningen införts för natten tycker hon ändå att det är ett misslyckande.

­– Det enda vi fick är kortare nätter. Vi fick inte det vi ville, alltså färre nätter, säger Gunilla Berglind.

Samtidigt ökar arbetsbelastningen i hemtjänsten som också genomgått flera förändringar de senaste åren. Förra året stoppade Kommunal resurspass som innebar att hemtjänsten skulle jobba var som helst i hela Malmö.

Det var då som nattpassen kortades och en extra natt infördes. När den nu försvinner är hemtjänsten tillbaka på det ursprungliga antalet nätter, alltså 14.

”Behoven avgör”

Att det faktiskt försvinner ett nattpass poängteras också av Petrus Brynte som är enhetschef på HR-avdelningen inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad. Han förklarar att det är verksamhetens behov som avgör nattpassens längd och hur många de är per schemaperiod. Därför får ändå hemtjänsten fler nattpass än särskilda boenden.

Göran Kecklund, chef för Stressforskningsinstitutet.

Hälsoscheman

Inget forsknings­stöd för hälso­scheman

Arbetstider

– Vår utgångspunkt är att lösa uppdraget med bibehållen god arbetsmiljö. Vi styrs inte av att det ska vara rättvist mellan särskilt boende och hemtjänst, säger Petrus Brynte.

Han påpekar att nattpassen i dag är 9,5 timmar och 10 timmar. Men kan inte svara på om det kan bli fler 10 timmars pass.

Scheman inte klar

Den bild Petrus Brynte har är att det finns delaktighet när nya scheman införs i hemtjänsten.

– Det finns en löpande dialog, alla har fått se scheman och alla har uppmuntrats att komma in med synpunkter och förslag på förbättringar. Förändringar görs löpande. Jag vet också att inget schema är verkställt än, säger Petrus Brynte.

Han poängterar också att alla scheman ska riskbedömas och kommer att skickas in till Kommunal i god tid.

– Personligen så tycker jag att det är olyckligt att en i grund positiv förändring hamnat i det här tråkiga tonläget mellan Kommunal och arbetsgivaren, vi vill att det här ska bli bra. Det sänkta arbetstidsmåttet är ett lyft, säger Petrus Brynte.