Nattarbetare i kommuner och regioner får ett lägre arbetstidsmått den 1 april. Runt om i landet löser arbetsgivare detta på olika sätt.

Norr om Örebro ligger Lindesberg som redan infört det lägre arbetstidsmåttet, de sista fick detta i oktober. Tidigare var Annica Magnussons pass tio timmar och en kvart. Nu är de nio timmar. På andra arbetsplatser finns nattpass på åtta timmar.

Skulle inte orka

Redan när beslutet kom räknade Annica Magnusson ut att det skulle bli fler nätter och förstod då att hon inte skulle orka jobba heltid längre, därför gick hon ner till 95 procent.

– Heltidsresan blev en deltidsresa för mig, säger hon.

Ändå var kommunens beslut om kortade nattpass en del av den så kallade heltidsresan, alltså att heltid ska vara norm, som det står i avtalet mellan Kommunal och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Två pass mer

Annica Magnusson får trots att hon gått från heltid till 95 procent i genomsnitt två pass mer per schemaperiod på sex veckor.

– Det sliter mer att jobba natt och vara vaken, nu får vi ställa om dygnet fler gånger, säger hon.

Annica Magnusson, stödassistent.
Annica Magnusson, stödassistent.

Att Annica Magnusson jobbar fler pass ger mindre återhämtning. Till det kommer också resorna på en dryg mil från hemmet i Frövi till LSS-boendet i Vedevåg.

– Jag är mycket tröttare, när jag går av kan jag sova upp till 12 timmar i sträck, säger Annica Magnusson.

Mindre i plånboken

Samtidigt ökar stressen eftersom hon vet att hon snart ska jobba igen. Hon har också fått mindre tid för familjen och de två ridhästarna.

Tidigare hade hon längre ledigheter mellan arbetspassen, men de har försvunnit. I stället är det fler korta ledigheter och fler pass i följd. För att orka tar Annica Magnusson semesterdagar för att få längre ledigheter mellan arbetssjoken.

– Jag har sparat många semesterdagar till det här, berättar hon.

(Texten fortsätter nedan)

För henne blir det också en ekonomisk förlust.

– Jag får 1200 kronor mindre i månaden före skatt. Det känns så klart. Är jag sjuk får jag lägre sjukpenning, pensionen kommer att bli lägre. Det finns inga fördelar med det här, men ibland måste man göra det som känns bäst, säger Annica Magnusson.

Arbetstiderna ändras för alla

Om inte nattpassen kortats hade hon fortsatt jobba heltid. På LSS-boendet där hon jobbar har de nya arbetstiderna lett till att en kollega gått i pension tidigare än tänkt, och fler är på väg att göra det.

– Det är lite tråkigt, vi är ett jättebra gäng.

Själv, har hon som är 45, svurit över att pension inte är en möjlighet för henne.

Dagpersonalen börjar tidigare

Tidigare hade LSS-boendet fasta scheman. De scheman som nu läggs i Time Care kallas för hållbara. Om de är det är hon tveksam till.

– Jag vet inte. Jag har försökt diskutera vad det är för vinst med att jag börjar klockan 22 i stället för 21. Svaret jag fått är att det är för tidigt att utvärdera, säger hon.

Jag får 1 200 kronor mindre i månaden före skatt. Det känns så klart. Är jag sjuk får jag lägre sjukpenning, pensionen kommer att bli lägre.

Annica Magnusson, stödassistent

Att nattpassen kortats gör att personalen på dagen börjar tidigare och de som jobbar kväll slutar senare. Det uppskattas inte av alla.

Klart är att förändringarna påverkat stämningen.

– Det är mer stress och irritation, säger Annica Magnusson, som också är skydds- och arbetsplatsombud.

Protester utanför kommunhuset

När socialnämnden i Lindesberg för drygt två år sedan fattade beslut om att alla arbetspass ska vara åtta timmar var Annica Magnusson en av de drivande när hundratals undersköterskor protesterade utanför kommunhuset. Senare fattades ett tilläggbeslut att passen inte nödvändigtvis behöver vara åtta timmar utan att verksamhetens behov också kan påverka.

Göran Kecklund, chef för Stressforskningsinstitutet.

Hälsoscheman

Inget forsknings­stöd för hälso­scheman

Arbetstider

Men trots det har kollegorna i hemtjänsten skrivit till förvaltningschefen och politikerna för att uppmärksamma dem på att schemaläggningen går ut över både arbetsmiljö och hälsa.

Motverkar heltid som norm

Även Kommunal är kritiskt, centralstyrda scheman med kortare nattpass som påverkar arbetstiderna även för dag och kväll och leder till missnöje.

Man orkar inte. Går du upp i tid får du fler pass, det blir fler arbetssjok och mindre återhämtning mellan dem.

Anna Hedman, Kommunal i Lindesberg

Anna Hedman som företräder Kommunals medlemmar i Lindesberg bekräftar också att de kortare nattpassen gör att anställda väljer att gå ned i arbetstid eller avstår från att gå upp i arbetstid.

– Man orkar inte. Går du upp i tid får du fler pass, det blir fler arbetssjok och mindre återhämtning mellan dem, säger Anna Hedman.

Mer återhämtning mellan passen

Samtidigt berättar hon att det finns medlemmar som är nöjda med kortare nattpass eftersom de får mer återhämtning mellan passen.

Kortare nattpass motverkar alltså heltid som norm.

– Ja, det gör det. Det är också en baksida, det kanske inte är så många som vi önskat som går upp i tid och får en lön att försörja sig på. Orkar man inte jobba 100 procent, då är det inte fel på människan, då är det fel på arbetsmiljön, säger Anna Hedman.

Tar ut pension tidigare

Även hon vet att arbetstiderna leder till att anställda i vården väljer att ta ut pension tidigare.

Samtidigt ifrågasätter hon att socialnämnden beslutat om längden på arbetspassen.

–  Jag tycker inte att de skulle ha fattat något beslut över huvud taget. Arbetsgivaren kunde ha förhandlat med oss och då hade vi kunnat göra en förhandling där vi inte var överens, säger Anna Hedman.

Det finns ett avtal. Genomför vi inte det här så bryter vi mot avtalet. De positiva effekterna på sikt kommer att bli mycket bättre än de negativa som vi upplever i omställningsfasen.

Mathz Eriksson (C), ordförande i socialnämnden

Mathz Eriksson (C), som är ordförande i socialnämnden förklarar att beslutet om åtta timmars pass var nödvändigt för att heltid som norm ska bli verklighet.

– Vi tog ett generellt rambeslut. Det finns ett avtal mellan SKR och Kommunal, vi tittade på hur vi ska få det att fungera, säger Mathz Eriksson.

Kan se positiva effekter

Han ifrågasätter att anställda säger upp sig på grund av schemat och avstår från att kommentera att de kortare nattpassen leder till att anställda väljer att gå ner i arbetstid eller inte ökar sin arbetstid.

Samtidigt kan han ändå se en risk för att heltidsresan motverkas.

– Jo, men det finns ett avtal. Genomför vi inte det här så bryter vi mot avtalet. De positiva effekterna på sikt kommer att bli mycket bättre än de negativa som vi upplever i omställningsfasen.

Så förändras nattarbetstiden

34 timmar och 20 minuter blir veckoarbetstiden från den 1 april 2022 för de som har ständig natt/som arbetar natt 80 procent av sin arbetstid.

Detta gäller kommuner och regioner (SKR) samt bolag som har avtal med Sobona. Nuvarande mått är 36 timmar och 20 minuter.