Inom Umeå kommuns särskilda boenden för äldre planeras det för schemaförändringar – eller snarare schemaförsämringar. Detsamma gäller för många andra anställda på kommunala äldreboenden runt om i landet. 

Frågor och svar om hälsoscheman.

Hälsoscheman

Missnöjd med schemat? Här är dina rättigheter

Arbetstider

Bakgrunden är att den fackliga segern i form av en arbetstidsförkortning för de som arbetar ständig natt, 12 timmars arbetstidssänkning med bibehållen lön på sex veckor, leder till försämringar. 

Istället för att ta bort ett arbetspass för nattarbetare, med återhämtning och hälsovinster som resultat, så förkortas arbetspasset vilket ger en risk för resurspass och leder till senareläggning av kvällspersonalens arbetspass. 

En tillbakagång till allt vi ville ifrån

Vi kommunalare ifrågasätter arbetsgivarens förslag till schemaförsämringar som rättfärdigas som ”hälsosam förläggning av arbetstiden utifrån evidensbaserad forskning”. 

Det är slitit att arbeta natt och återhämtning är oerhört viktigt – hur ska vi orka arbeta fram till pensionen? 

Detta är en tillbakagång till det ville ifrån för några år sedan; delade turer, tjänstgöring varannan helg och nu också att arbeta till 22:00. Hur kan detta förslag vara en vinst för till exempel ensamstående föräldrar? Eller för någon inom äldreomsorgen?

Ingen dialog, ingen delaktighet

Redan i maj, när arbetsgivaren började informera om konsekvenserna av arbetstidsförkortningen, började anställda fundera på alternativa lösningar eftersom en-natt-mindre-förslaget inte accepterades:  Om nattarbetarna höjer sin tjänstgöringsgrad med så många procent som ska minskas vid arbetstidsförkortningen och fortsätter att arbeta sin vanliga arbetstid, så blir det en bättre lösning än arbetsgivarens. 

När detta har framförts så är den lösningen inte aktuell eller genomförbar. Så mycket för dialog och delaktighet i schemaläggning! 

Däremot är detta möjligt för nattpersonalen inom ordinärt boende: 48 medarbetare ökar sin sysselsättningsgrad och slipper förändrade arbetstider – kostnaden blir 1,4 miljoner kronor och vinsten blir nöjda medarbetare. 

Vi kräver att Umeå kommun gör om och gör rätt! Klockan tickar.