– Den största vinsten är att arbetstiderna blir bättre för både dag- och nattpersonal, säger Charlotta Adolfsson, sektionsordförande Kommunal Luleå.

Det var i våras när det nya vård- och omsorgsboendet Kronan öppnades som nattpassen kortades till nio timmar. Kritiken från de anställda var hård. Kortare nattpass innebar färre lediga dagar och sämre återhämtning. Fem personer sa upp sig. Även arbetstiderna för dag- och kvällspersonalen påverkades.

– Det var en oerhört trött arbetsgrupp som kände att man slogs mot väderkvarnar, säger Charlotta Adolfsson.

Frågor och svar om hälsoscheman.

Hälsoscheman

Missnöjd med schemat? Här är dina rättigheter

Arbetstider

Men protesterna fick gehör efter att Kommunal träffat medlemmarna och byggt upp en organisation med skyddsombud som saknades eftersom arbetsplatsen var ny.

– De valde skyddsombud, de tog in åsikter från alla medlemmar, man klöv ner de arbetsmiljöproblem man upplevde och mycket av det här ledde till att natten hade fått kortare nätter. Man hade ju lösningar på de här sakerna, de lösningarna kostar ju egentligen inga pengar, säger Charlotta Adolfsson.

Och så ville vi förstås lyssna på personalen, de önskar ju inte att ha nio timmars natt, de önskar tio timmarsnatt. Så nu tillgodoser vi det.

Monica Forsberg, verksamhetschef

Resultatet blev alltså att nattpassen på tio timmar återinförs vilket ger fler lediga dagar och mer återhämtning. Det gör också att de som jobbar kväll slipper att jobba till klockan 21.45 vilket ger mer återhämtning om nästa pass börjar vid sjutiden dagen efter. Schemaperioderna ändras från fyra till sex veckor. Alla som behöver ska få utbildning i schemaläggning.

Att Kronan nu går tillbaka till tio timmars nattpass beror på att niotimmarspassen inte gav det resultat som arbetsgivaren hoppats på. Den förklaringen ger Monica Forsberg som är verksamhetschef för vård- och omsorgsboende i Luleå.

– Vi hade förhoppningar om att det skulle ge en bättre effekt, att natten skulle få ut mer timmar på dagen så att man kan delta på arbetsplatsträffar och utbildningar utan att det påverkar schemat. Men vi har inte sett de vinsterna i det tillräckligt mycket, säger Monica Forsberg.

Personalens protester hade också betydelse för beslutet.

– Och så ville vi förstås lyssna på personalen, de önskar ju inte att ha nio timmars natt, de önskar tio timmarsnatt. Så nu tillgodoser vi det, säger Monica Forsberg.

Man har lagt i bromsen för ett införande av hälsoscheman. Vi har fått förståelse för att frågan måste upp på bordet.

Charlotta Adolfsson, Kommunal

Kommunal bedömer också att striden har öppnat upp för en dialog som samsyn i schemafrågor som är positivt för framtiden.

– Man har lagt i bromsen för ett införande av hälsoscheman. Vi har fått förståelse för att frågan måste upp på bordet, säger Charlotta Adolfsson.

Uppmärksamheten kring de kortade nattpassen på Kronan ledde också till att politikerna avsatte pengar till en projektgrupp som ska se över schemafrågor, där ingår även Kommunal.

Men Monica Forsberg ser inte att detta är ett stopp för att hälsoscheman kan komma att införas i framtiden.

– Nej, det kan jag inte säga. Det här bara ett beslut som gäller Kronan. Vad som kommer gälla framåt ska vi arbeta vidare med, säger Monica Forsberg.