Varje år drabbas tusentals välfärdsarbetare i Kommunals största branscher av arbetsolyckor. Det handlar bland annat om städare, barnskötare och bussförare – som blir så pass allvarligt skadade att de måste sjukskriva sig, visar KA:s undersökning

Många som skadar sig på jobbet har en sak i gemensamt. Det är att flera har osäkra anställningar, enligt forskning från Karolinska institutet (KI). Med det menas till exempel vikarier, timanställda och personer som har flera jobb på en och samma gång. 

Flera unga drabbas

Dock är det inte själva anställningsformen som ökar risken för arbetsolyckor. Forskningen pekar mot att det kan bero på att många med tillfälliga jobb är unga och saknar arbetserfarenhet. Det menar Cecilia Orellana, biträdande lektor vid Karolinska institutet.

Cecilia Orellana, biträdande lektor vid Karolinska institutet.
Cecilia Orellana, biträdande lektor vid Karolinska institutet.

– När man är ny på jobbet kanske man inte har koll på säkerhet och utrustning. Därför är det extra viktigt att arbetsgivaren berättar hur personen kan jobba på ett tryggt sätt, säger Cecilia Orellana, som tillhör forskningsgruppen som har studerat fenomenet i en rad studier. 

Kan finnas mörkertal

De senaste fem åren har cirka 25 000 unga anmält att de har drabbats av en arbetsolycka, enligt statistik från Arbetsmiljöverket. I fjol rörde det sig om drygt 4 500 arbetsolyckor bland medarbetare i åldrarna 16 till 24. 

Samtidigt kan det finnas ett stort mörkertal, enligt Arbetsmiljöverket. Studier som Cecilia Orellana har gjort visar att kvinnor oftare drar sig från att rapportera in arbetsolyckor. 

– En av våra teorier är att det handlar om en rädsla för att förlora sitt jobb. För att förstå det måste vi gå tillbaka till faktumet att kvinnor oftare har osäkra anställningsavtal. Om de har ett jobb som är osäkert, till exempel med en lägre inkomst eller sämre villkor, vill de inte riskera sitt arbete, säger hon. 

Facket kan göra skillnad

Dessutom är olika arbetsplatser olika bra på att berätta om arbetsolyckor. I en studie har man jämfört offentliga verksamheter och privata företag med minst 50 anställda under 2013. Resultatet visar att fler inom offentlig sektor drar sig från att rapportera. 

Allra mest vanligt var det bland offentliga arbetsplatser med många unga, kvinnor och invandrare. Det konstaterar Cecilia Orellana, som tillägger att många som drabbats av arbetsolyckor är fackligt anslutna. 

– Vid första anblick kan det låta märkligt, men en teori är att det handlar om att de som jobbar i utsatta yrken är medlemmar i facket i större utsträckning. Här kan facket göra stor skillnad eftersom de har dessa personer så nära till hands, säger Cecilia Orellana och fortsätter:

– Jag tror verkligen att man måste vistas på arbetsplatser och se vilka rutiner de har för att förstå problemet på djupet. Därför krävs det även fler kvalitativa studier, såsom fokusgrupper. 

Vanligaste arbetsolyckorna på jobbet bland unga

Statistiken bygger på antalet anmälda arbetsolyckor mellan 2016 och juli 2021. 

Kvinnor i åldrarna 16 till 24: 

 • Belastningsolycka (t ex lyfta, bära, feltramp): 1 958
 • Fall från hög/låg höjd: 1 766
 • Förlorad kontroll över transportmedel (för förflyttning av material, motordriven eller ej): 1 111
 • Våld eller hot: 1 031
 • Missriktad rörelse/slår i något: 641
 • Förlorad kontroll av handverktyg: 602
 • Ras, fall av föremål (ned på eller drar med): 499
 • Förlorad kontroll över maskin: 432

Män i åldrarna 16 till 24:

 • Belastningsolycka (t ex lyfta, bära, feltramp): 2 423
 • Fall från hög/låg höjd: 2 269
 • Förlorad kontroll över handverktyg: 2 243
 • Förlorad kontroll över transportmedel (för förflyttning av material, motordriven eller ej): 1 996
 • Ras, fall av föremål ned på eller drar med): 1 378
 • Missriktad rörelse/slår i något: 1230
 • Förlorad kontroll över maskin: 892
 • Våld eller hot: 563

Källa: Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan 

Det här är en arbetsolycka

Arbetsolyckor är benämningen på olycksfall på arbetet som har lett till sjukfrånvaro.

Efter en arbetsolycka måste arbetsgivare tillsammans med skyddsombudet utreda bristerna i arbetsmiljön.

Arbetaren själv behöver inte anmäla arbetsolyckan, men ska rapportera till sin chef som sedan är skyldig att anmäla.

Exempel på allvarliga arbetsolyckor:

 • Skador som orsakar en fraktur på ett ben i kroppen.
 • Skador som orsakar en svår blödning.
 • Svår skada på nerver, muskler eller senor.
 • Skador på inre organ.

Exempel på mindre allvarliga arbetsolyckor:

 • En stukad fot på grund av att man har snubblat.
 • En klämskada.
 • Ont i ryggen efter att man har burit något tungt.
 • En kniv som slinter och orsakar en blödning.

Källa: Arbetsmiljöverket