Vad ska jag göra om det finns risk för olyckor på mitt jobb?

– Tala med din arbetsgivare. Den har en skyldighet att tillsammans med personal och skyddsombud bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, göra riskbedömningar och ha rutiner för att man inte ska råka ut för olyckor.

Vad gör jag om riskerna ändå finns kvar?

– Tala med ditt fackliga skyddsombud. Om det fortfarande inte händer någonting kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket med en så kallad 6:6a-anmälan.

Vad kan man mer göra?

– Innan en allvarlig olycka händer är det viktigt att också mindre tillbud rapporteras till arbetsgivaren.

Det här är en arbetsolycka

  Arbetsolyckor är benämningen på olycksfall på arbetet som har lett till sjukfrånvaro.

  Efter en arbetsolycka måste arbetsgivare tillsammans med skyddsombudet utreda bristerna i arbetsmiljön.

 Arbetaren själv behöver inte anmäla arbetsolyckan, men ska rapportera till sin chef som
sedan är skyldig att anmäla.

Exempel på allvarliga arbetsolyckor:

  • Skador som orsakar en fraktur på ett ben i kroppen.
  • Skador som orsakar en svår blödning.
  • Svår skada på nerver, muskler eller senor.
  • Skador på inre organ.

Exempel på mindre allvarliga arbetsolyckor:

  • En stukad fot på grund av att man har snubblat.
  • En klämskada.
  • Ont i ryggen efter att man har burit något tungt.
  • En kniv som slinter och orsakar en blödning.

Källa: Arbetsmiljöverket