Det här är riskerna i mitt jobb:

– Våra elever med särskilda behov på individuella programmet kan ha svår autism till exempel. Det farligaste är våldet. Att få möbler, slag och sparkar mot huvudet så att man blir groggy och tappar balansen. Eller få tillhyggen mot ögat, det kan få till följd att man får skador för livet. Även höga ljud, man kan få nedsatt hörsel om det pågår under lång tid.

Arbetsolyckor bland elevassistenter

Vanligaste orsakerna till arbetsolyckor med sjukfrånvaro 2019:

 1. Elev/barn/brukare 192 
 2. Halt underlag (is, snö) 24 
 3. Trappa 17 
 4. Golvytor/halt golv 15 
 5. Fotboll/basketboll 8 
 6. Cykel 6 
 7. Dörr 6 
 8. Fotbollsplan 4 
 9. Gunga 4 
 10. Idrottsanläggningar 4 

Källa: Arbetsmiljöverket

Så drabbas jag och mina kolleger:

– Jag har själv erfarenhet av arbetsolyckor i form av hot och våld. I mitt fall har det handlat om slag, rivsår, sparkar och våld. Det värsta var när jag fick mitt nyckelben avsparkat för 13 år sedan. Möbler kan flyga. Det sker tillbud varje vecka tyvärr, det är vår vardag även om vi så klart gör vårt bästa för att de ska ha självkontroll.

Kocken Marie Jägeving Husak, skolvaktmästaren Anders Heinhagen och bussföraren Petri Myllykoski är tre av alla kommunalare som utsätts för faror på jobbet.

Arbetsolyckor

Värsta farorna på jobbet

Arbetsmiljö

Så kan man minimera riskerna för arbetsolyckor:

– Vi har väldigt mycket kunskap om våra elever och har handlingsplaner. Vi anpassar miljön utefter de svårigheterna som eleverna har. En åtgärd är att skruva fast möblerna om det är så illa. Vi måste förekomma i stället för att förekommas, det är otroligt viktigt för att skydda eleven och skydda oss. Det kan vara svårt. För man kan inte bara ha en plan B, man måste ha en plan C, D och E. Klasserna ser olika svåra ut. I en del klasser måste man tänka på var man tittar, det kan vara provokativt att titta någon i ögonen. Man måste tänka på hur man står. Ett lågaffektivt bemötande är a och o i vår verksamhet för att inte skapa och trigga för någon som är väldigt känslig. Det handlar om kroppsspråk och tonläge.

Det här är en arbetsolycka

Arbetsolyckor är benämningen på olycksfall på arbetet som har lett till sjukfrånvaro.

Efter en arbetsolycka måste arbetsgivare tillsammans med skyddsombudet utreda bristerna i arbetsmiljön.

Arbetaren själv behöver inte anmäla arbetsolyckan, men ska rapportera till sin chef som
sedan är skyldig att anmäla.

Exempel på allvarliga arbetsolyckor:

 • Skador som orsakar en fraktur på ett ben i kroppen.
 • Skador som orsakar en svår blödning.
 • Svår skada på nerver, muskler eller senor.
 • Skador på inre organ.

Exempel på mindre allvarliga arbetsolyckor:

 • En stukad fot på grund av att man har snubblat.
 • En klämskada.
 • Ont i ryggen efter att man har burit något tungt.
 • En kniv som slinter och orsakar en blödning.

Källa: Arbetsmiljöverket

Kommunalarbetarens granskning

 • Kommunalarbetaren har undersökt antalet arbetsolyckor i Kommunals största yrkesområden.
 • Varje dag skadas minst 25 välfärdsarbetare så allvarligt att de måste sjukskriva sig. Tusentals skadar sig varje år.
 • Arbetsolyckorna ökar över åren.
 • Vi har också tittat på orsakerna till arbetsolyckorna och listat de tio vanligaste orsakerna per bransch.