Magdalena Andersson (S) motiverade sitt föreslagna utökade bidrag till pensionärer med att de som hade “byggt upp landet” skulle visas respekt. 56 000 personer har i dag enbart garantipension. För ytterligare runt 650 000 andra fyller garantipensionen ut inkomstpensionen. Båda grupperna har minskat över tid, enligt Pensionsmyndighetens budgetunderlag.

De 56 000 personer med enbart garantipension har inte alls eller knappt arbetat, och kan alltså inte sägas ha “byggt upp landet”, för att använda Anderssons egen vokabulär. Givetvis ska dessa ändå ha en dräglig ålderdom, vilket de får. Både garantipensionen och äldreförsörjningsstödet är högre än det vanliga försörjningsstödet, enligt en sammanställning från Timbro-rapporten “Den fallande äldrefattigdomen.

Agneta Thomasin Svensson.

”Skammen över en låg pension”

Debatt

Bland de 650 000 där garantipensionen fyller ut inkomstpensionen är det fullt förståeligt om det finns känsla av att de arbetade timmarna inte gett så mycket tillbaka. Lösningen är då inte att ge alla, oavsett hur lite de jobbat, högre bidrag, utan att öka det så kallade respektavståndet. Det är också viktigt att alla timmar räknas; den som arbetat deltid eller inte jobbat alls borde inte få lika hög pension som den som jobbat heltid hela livet. 

Under större delen av mitt vuxna liv hade jag varit glad om jag hade haft den ekonomin.

Agneta Thomasin Svensson anklagar mig för klassförakt utan att veta någonting om min bakgrund, vad jag har gjort innan jag blev läkare, eller hur mina kostnader för att ta mig dit har sett ut. En pensionär som får full garantipension och fullt bostadstillägg har runt 14 000 kronor i månaden efter skatt att leva på, enligt SPF Seniorerna. Under större delen av mitt vuxna liv hade jag varit glad om jag hade haft den ekonomin.

 

Kajsa Dovstads tweet (numera raderad).
Kajsa Dovstads tweet (numera raderad).

Jag raderade min tweet framförallt för att den inte framställde det jag tycker på bästa sätt, och inte var konstruktiv. Det är tråkigt att folk sprider den vidare för att håna mig efter att jag tagit bort den. När drevet väl är igång är det tyvärr också svårt att förklara, nyansera och vidareutveckla, det blir mest taskiga kommentarer om min människosyn och lösa antaganden om hur jag är som person eller kollega.

Jag vill inte bidra till ett debattklimat med rena personangrepp, som får den med borgerliga åsikter att rygga tillbaka från att ta diskussionen i fikarummet eller på twitter. 

Färre pensionärer än någonsin är i dag fattiga, såväl i absolut som relativ bemärkelse. Det är vi som arbetar nu, inklusive Thomasin Svenssons undersköterskekollegor, som skulle ha betalat bidragshöjningarna om Magdalena Anderssons budget gått igenom. Förhoppningsvis kan vänstern intressera sig för åtgärder som kan öka respektavståndet, för att de som har arbetat också ska få något för sitt slit.