”Sverige har högst andel äldre med risk för fattigdom i Norden. Därtill har Sverige högst inkomstojämlikhet.” Så skriver regeringskansliet inför ett seminarium om pensioner i dag. Ardalan Shekarabi som ansvarar för pensionerna i regeringen är en av deltagarna. 

Jag kommer att prata om rätten till en bra pension efter ett långt yrkesliv.  Då krävs ett hållbart arbetsliv. Kommunalarna tillhör dem som åsidosätts mest i dagens pensionssystem. Det måste förändras. Orden i regeringskansliets papper, om risk för fattigdom och om ett Sverige med högst inkomstojämlikhet kan och får ingen ansvarig blunda för. 

I dag pratas det mycket om att jobba längre. En del vill och kan göra det. Politiker talar ibland om det som något nödvändigt. Det säger man samtidigt som den genomsnittliga pensionsåldern för en kommunalare i dag är 64 år. Man orkar inte ens vara aktiv ända fram till dagens pensionsålder. 

Dagens system innebär att den som slitit hårdast, och kanske slitits ut av brister i arbetsmiljön, sedan drabbas av lägre pension. Det handlar i hög utsträckning om kvinnor som är medlemmar i Kommunal.

Dagens system innebär att den som slitit hårdast, och kanske slitits ut av brister i arbetsmiljön, sedan drabbas av lägre pension. Det handlar i hög utsträckning om kvinnor som är medlemmar i Kommunal. Arbetslivet måste utformas så att man kan jobba ihop till en god pension. Det handlar också om rätten till heltid med god arbetsmiljö istället för att tvingas till ett deltidselände som också ger lägre pension. Den som är sjuk ska aldrig tvingas ta av framtida pension för att ha råd med sjukskrivningen. Det kräver en bättre sjukförsäkring. 

Vi måste prata mer om hur vanligt folks pensioner ska förbättras. Då behövs mer pengar. Samhället måste ta ett ansvar för ett hållbart pensionssystem. Det handlar om något så enkelt som solidaritet med dem som har burit upp välfärden under ett långt yrkesliv. 

Det behövs höjda avgifter till pensionssystemet som gör att det håller på lång sikt. Att vi i Sverige har högst inkomstojämlikhet i Norden säger mig att vi måste fördela tillgångarna mer rättvist än i dag. Även till höjda löner för dem som jobbar i välfärden. 

Många anställda i välfärden har fått applåder och värme det senaste året. Men att värdera kommunalarnas insats får inte bara handla om ett år med en förlamande pandemi. Det måste gälla även en vanlig dag. 

Men vi måste också göra mer nu! I dag betalas 10-20 miljarder in till pensioner men stannar istället kvar i statskassan. De måste gå till pensionerna. Det är små summor sett till hela pensionssystemet. Men beloppet motsvarar flerfaldiga satsningar i storlek med den reform med inkomstpensionstillägg som nu är på gång. Därför vore det en välkommen reform. 

Många anställda i välfärden har fått applåder och värme det senaste året. Men att värdera kommunalarnas insats får inte bara handla om ett år med en förlamande pandemi. Det måste gälla även en vanlig dag.  Då måste vi stå upp för att en pension man kan leva på, inte bara överleva, är en rättighet!