– Medlemmarna ska kunna påverka och ha inflytande över sitt schema, de ska ha scheman som är förutsägbara och regelbundna. Man ska få både dygns- och veckovila som alla andra har, man inte ska bli sjuk av scheman, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal.

Målet är att medlemmarna ska kunna och orka jobba ett helt arbetsliv. Därför är nu arbetstider tillsammans med lön en prioriterad fråga och kommer med all sannolikhet stå i centrum i nästa avtalsrörelse som går i mål 2024.

Ett stort problem är så kallade hälsoscheman i vården. Det kan vara scheman som tas fram centralt ofta med stöd av konsulter från Time Care.

På lång sikt ska Kommunal bygga upp en organisation som ska leda till att medlemmarnas arbetstider ska bli hållbara.

– Det här är inget projekt, det är ett avstamp för ett arbete på flera års sikt. Vi behöver höja kompetensen på alla nivåer, säger Johan Ingelskog.

Kommunal vill se över arbetstiderna i alla branscher, men i vissa är problemen större:

Vård och omsorg

 • Scheman tas fram centralt utan samråd med medlemmarna och fackliga företrädare.
 • Scheman ges med kort varsel.
 • Schemaperioderna är korta.
 • De som jobbar ständig natt får även dag- och kvällsturer.
 • Delade turer minskar inte.
 • Kort dygns- och veckovila ger bristande återhämtning.
 • Kvällar, helger och extrapass på olika arbetsplatser blandas oregelbundet i schemat.
 • Scheman med många arbetsdagar i följd.

Buss och trafik

 • Långa ramtider (alltså tiden från turens början till slut).
 • Man jobbar sent på kvällen och börjar tidigt på morgonen dagen efter. Det ger lite återhämtning och kort dygnsvila.
 • Pressade scheman, trots att de granskas av listombud.

Hushållsnära tjänster

 • Många har låg sysselsättningsgrad, jagar timmar och jobbar mertid.
 • Scheman ges med kort varsel.

För att kunna påverka medlemmarnas arbetstider mer har Kommunal tillsatt en arbetsgrupp.

Det här vill Kommunal

 • Få bukt med så kallade hälsoscheman och konsultscheman.
 • Öka kunskapen om arbetstidsfrågorna hos bland annat arbetsplatsombud, skyddsombud och ombudsmän.
 • Öka stödet till lokala fackliga företrädare.
 • Rådgivning och coachande samtal för ombudsmän och fackliga företrädare.
 • Ta fram en spetsutbildning för arbetstidsförläggning för fackliga företrädare.
 • Se över arbetstidsfrågorna i alla kollektivavtal, till exempel för att se om reglerna för återhämtning behöver förändras.
 • Branschanpassa stödet till skyddsombuden i arbetstids- och schemafrågor.

Kommunal strävar efter att bli tuffare.

– Det kommer vara mycket tydligare vad Kommunals politik är och vad arbetsgivarens politik är. Arbetsgivaren kommer vid varje tillfälle fundera över om de ska köra över Kommunal eller ska de diskutera och förhandla med Kommunal, säger Johan Ingelskog.

Hur ska medlemmarna få större inflytande över arbetstiden?

– Vi behöver stärka Kommunals företrädare. Det är ganska komplexa frågor att göra en bra schemaläggning, det är tre regelverk som man ska hantera. Det är kollektivavtal, arbetstidslagen och arbetsmiljölagen, säger Johan Ingelskog.

Hur ska ni få stopp på så kallade hälsoscheman och konsultscheman?

– Vi behöver pressa tillbaka arbetsgivarna, det gör vi bara genom facklig organisering. Och genom att påvisa hur idiotiska dessa scheman är, vad de gör med människor och attraktivitet på välfärdsyrkena.

Ett gott exempel som Johan Ingelskog lyfter fram är hur medlemmar och Kommunal i Luleå lyckades stoppa niotimmars nattpass.

– Vår signal ut till organisationen är att ta fighten. Vi står bakom er, vi har givetvis lyft frågan med Sveriges Kommuner och Regioner.

När kommer medlemmarna märka att Kommunal tagit strid för arbetstids- och schemafrågor?

– Jag hoppas att de redan nu märker det genom att vi har satt strålkastarljuset på den här frågan. På ställen där vi upplever att arbetsgivarna tänjt på lagar och kollektivavtal, kommer vi att tvista på det. Medlemmarna måste ju hjälpa oss i det, det bygger på att medlemmarna hör av sig till Kommunal. Och när de hör av sig så ska de veta att vi tar fajten på ett helt annat sätt än vi gjort tidigare, säger Johan Ingelskog.

Hälsoscheman

Så kallade hälsoscheman, som också kallas hållbara scheman, införs i många kommuner för att kunna erbjuda alla heltid. De ser inte exakt likadana ut överallt. Men det brukar innebära någon eller några av de här sakerna:

 • Kortade nattpass, vilket innebär fler arbetspass till samma lön och färre lediga nätter. Kan också innebära att nattarbetarna även måste jobba kvällar.
 • Arbete varannan helg.
 • Resurspass, där man måste jobba en viss del av sin arbetstid på en annan arbetsplats än den ordinarie. 
 • De som jobbar deltid måste jobba lika många dagar som de som jobbar heltid, bara kortare pass.
 • Mindre inflytande över schemat för personalen. 

Är striden om arbetstiderna ett resultat av heltidsresan?

– Nej, det vill jag inte påstå. Däremot så visste vi att heltidsprojektet skulle skapa stora utmaningar. Vi valde att inte detaljstyra hur arbetstidsförläggningen skulle ske på varje ställe. Så här i efterhand så inser jag att vi behöver in i de här frågorna, nu gör vi en rejäl satsning för att komma till rätta med det.

Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal.

Hälsoscheman

Kommunal hotar hoppa av heltids­resan

Arbetstider

Skulle ni varit tydligare i avtalet?

– Jag tror att det är svårt att sitta i Stockholm och tala om hur scheman ska se ut. Jag tror på att man i dialog med de anställda, ihop med Kommunal, arbetsplats och skyddsombud diskuterar där hur det ska gå till. Jag tycker att vi varit tydliga i det, vi har tryck på vårt samverkansavtal, vi har tryckt på apt-möten, vi har verkligen sagt att man inte kan centralisera den här typen av frågor, de måste komma underifrån.

Vad är värst?

– Det som jag tycker är värst är att man inte pratar med medlemmarna i Kommunal. Jag blir så jävla förbannad över en människosyn där man väljer att lyssna mer på konsulter och dataprogram än de som jobbar i verksamheten. Det är uppenbart att vi behöver skärpa tonen och tala om det.