– Vi har varit tydliga mot SKR, att hävdar man att det är Kommunals fel att man inför ohälsosamma scheman, då kommer vi hoppa av heltidsprojektet i nuvarande form, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal.

Missnöjet gäller framför allt att medlemmarna förlorat inflytande över arbetstiderna och schemaläggningen.

Ordvalet är skarpt när han pratar om arbetsgivarna inom SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

– Vi känner att kommunerna har kidnappat heltidsprojektet. Om de vill göra just in time-bemanning, om de vill göra dåliga arbetstider så är det inget de kan göra inom ramen för heltidsprojektet. Vi har varit tydliga mot SKR, säger Johan Ingelskog.

Det var för fem år sedan som Kommunal och SKR tog i hand på att heltid ska vara norm. Därmed inleddes projektet heltidsresan. I takt med att heltid införts i kommunerna har så kallade hälsoscheman blivit allt vanligare. Samtidigt har protesterna växt och är riksomfattande. Kritiken har framför allt gällt bristande inflytande och för lite återhämtning. Även socialminister Lena Hallengren (S) har uppvaktats i frågan.

Kommunal har tidigare kritiserat konsultbolaget Time Care för att ha ”kidnappat” heltidsresan.

– Vi ser är att arbetsgivarna centraliserat arbetstidsfrågorna. I stället för att prata med de anställda om hur gör vi ett bra schema och hur vi kan vi göra tillsvidareanställningar på heltid så har arbetsgivarna gått till konsulter på stan och köpt in de här tjänsterna. Det är långt ifrån hur vi är vana vid att samverkan ska gå till, säger Johan Ingelskog.

Kommunal säger inte upp avtalet, men arbetet med heltidsresan kommer bli annorlunda. Medlemmarna kommer märka att arbetsgivarna inte kan hävda att de gör just in time-bemanning och konsultscheman på grund av heltidsprojektet.

Johan Ingelskog

Kommunal skärper nu alltså tonen mot arbetsgivarna.

­– Vår signal till SKR har varit att vill ni göra det här genom att köpa in konsulttjänster så kommer vi skapa motstånd på vartenda ställe det sker, säger Johan Ingelskog.

Hur gör Kommunal för att ta fajten i den här frågan?

– Det vi ser är att man är oenig i samverkansforum, man begär förhandlingar utifrån avtal eller arbetsmiljölagen, man kan göra andra typer av protester. Det kan se olika ut. Men att Kommunal kommer att sitta och acceptera det, det kommer vi inte göra, säger Johan Ingelskog.

Om Kommunal hoppar av heltidsresan sägs avtalet upp då?

– Nej, Kommunal säger inte upp avtalet, men arbetet med heltidsresan kommer bli annorlunda. Medlemmarna kommer märka att arbetsgivarna inte kan hävda att de gör just in time-bemanning och konsultscheman på grund av heltidsprojektet. Arbetsgivaren kommer vid varje tillfälle fundera över om de ska köra över Kommunal eller ska de diskutera och förhandla med Kommunal, säger Johan Ingelskog.

Kommunals mål är att varje medlem ska kunna vara med och påverka sin arbetstid, få sin dygns- och veckovila. Samtidigt kvarstår att heltidsfrågan är en av de viktigaste för Kommunals medlemmar.

Joakim Larsson (M) är ordförande för SKR:s förhandlingsdelegation alltså Kommunals motpart i avtalsförhandlingarna för anställda i kommuner och regioner. I en skriftlig kommentar svarar han:

”Vi har en bra och viktig diskussion med Kommunal om arbetstidsfrågor, där en del hänger ihop med det vi har en stor samsyn om: att öka antalet tillsvidareanställningar på heltid.”

Han bekräftar att det i kommunerna uppstått en diskussion kring arbetstider och pekar då på att dessa är kopplade till nattarbete.

”Det är förstås olyckligt och därför pågår nu en dialog för att centrala parter ska kunna stötta chefer och medarbetare på ett bra sätt så att vi kommer framåt.”

Joakim Larsson ger uttryck för att diskussionerna om arbetstiderna ska föras på arbetsplatserna.

”Chefer och medarbetare behöver ha en dialog och ta ett gemensamt ansvar för att planera arbetstiden och övergången till en heltidsorganisation på sätt som passar både verksamhetens behov och medarbetarens livspussel.”