– Vi har länge tyckt att det inte tas hänsyn till arbetsmiljöfrågorna och återhämtningen när man förlägger arbetstiden framför allt inom vård och omsorg. Nu gör vi ett riktigt krafttag, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal.

När fler ska arbeta heltid i vård och omsorg införs så kallade hälsoscheman. Men i sociala medier växer protesterna och i morgon ordnas manifestationer runt om i landet.

Kommunal sätter fokus på att den här typen av scheman är ett arbetsmiljöproblem och ger skyddsombuden nya redskap.

– Checklistorna ska vara ett stöd i riskbedömningen av arbetstidsförläggningen, säger Johan Ingelskog.

Detta gäller alla branscher, men inom vård och omsorg är behovet stort.

– Vi har nästan dubbelt så höga sjukskrivningstal inom äldreomsorgen som på övriga arbetsmarknaden. En stor del i det tror vi är att man inte har möjlighet till återhämtning, säger Johan Ingelskog.

För Kommunal är detta också ett sätt att angripa problemen med så kallade hälsoscheman.

– Arbetsgivaren använder det vi kallar för konsultprogram som bara matar ut arbetstider utan någon humanistisk tanke bakom. Detta är för att vi ska spetsa oss i diskussionerna med arbetsgivaren, säger Johan Ingelskog.

Kvinnodominerade sektorer ska ha rätt till samma återhämtning och god arbetsmiljö som alla andra branscher i Sverige.

Johan Ingelskog

Det största problemet är att arbetsgivarna inte lyssnar på Kommunals medlemmar och förtroendevalda, anser han. Men nu ges alltså skyddsombuden nya redskap för att få till bättre dialog på arbetsplatsträffarna. Checklistan tar upp att man ska ta hänsyn till schemaperiodens längd, nattpassen, tid till förflyttningar mellan arbetsplatser och överlämningar och annat.

Sedan fortsätter skyddsombudet och chefen dialogen.

– Vi vill inte skapa någon stor konflikt utan vi vill bidra till en bättre arbetsmiljö. Det kommer att gynna alla, säger Johan Ingelskog.

Uppstår svårigheter kopplas huvudskyddsombudet eller det regionala skyddsombudet in. Om inte arbetsgivaren lyssnar kan skyddsombudet kräva att arbetsgivaren vidtar åtgärder enligt arbetsmiljölagen 6:6a, om problemen är kvar finns möjligheten att gå vidare till Arbetsmiljöverket.

Så ska en riskbedömning gå till

  • Det är skyddsombudet som begär en riskbedömning. 
  • Arbetsgivarens ansvar är att en sådan görs. 
  • Riskbedömningen ska göras gemensamt av skyddsombud och arbetsgivare.
  • Den ska alltid ske skriftligt och ska mynna ut i en handlingsplan.

Vad ska man medlem göra om man har ett hopplöst schema som inte ger återhämtning?

– Ta kontakt med Kommunals sektionen eller ditt arbetsplatsombud och be dem ihop med dig att göra en ordentlig risk- och konsekvensanalys av ditt arbete. Stå på dig. Kvinnodominerade sektorer ska ha rätt till samma återhämtning och god arbetsmiljö som alla andra branscher i Sverige, säger Johan Ingelskog.

Kan Kommunal nu komma åt scheman som har 65 timmars arbete på en vecka, fyra kvällar i rad som följs av en helg med ett 13 timmars pass med delad tur?

– Nu prövar vi arbetsmiljölagen och arbetstidslagen. Kan vi konstatera att lagen inte är tillräcklig då kommer vi behöva ställa krav i första hand på motparten och i andra hand på lagstiftaren. Den som påstår att sjukskrivningstalen och arbetstiderna inte är nära kopplade får väl bevisa det, säger Johan Ingelskog.

Det här ska tas med när arbetstiderna riskbedöms

  • Ta hänsyn till förflyttningar mellan olika arbetsplatser
  • Arbetstagare arbetar olika snabbt och ska ha rätt förutsättningar för att kunna göra sitt jobb
  • Ta hänsyn till överlämning. Där behöver arbetstiderna överlappa.
  • Väg in arbetstagares kunskap och behovet av introduktion i varje arbetspass.

Nästa steg:

  • Om arbetsgivaren inte lyssnar eller gör något åt problemet så kan skyddsombudet begära åtgärder enligt arbetsmiljölagen 6:6a.
  • Om problemen ändå är kvar så kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket.