I går gick remisstiden ut för de förslag som finns i regeringens tre utredningar utifrån den las-överenskommelse Kommunal, IF Metall, Svenskt Näringsliv och PTK har enats om.

Ekobrottsmyndigheten har den skarpaste kritiken mot förslagen om ett utvidgat statligt omställningsstöd för dem som behöver kompetensutveckling eller är på väg att förlora sitt nuvarande jobb:

”Ekobrottsmyndighetens erfarenhet av bekämpning av bidragsbrott är att brotten inte bara begås av enskilda för egen vinnings skull, utan ofta utnyttjas av den organiserade brottsligheten genom felaktiga utbetalningar och användning av företag som brottsverktyg.”

Myndigheten menar att det finns risk för att den organiserade brottsligheten kan utnyttja det föreslagna omställningsstödet genom fristående aktörer som ska upphandlas av den offenliga omställningsorganisationen.

Ekobrottsmyndigheten tycker att den här typen av upphandling har flera likheter med de etableringslotsar som upphandlades av Arbetsförmedlingen. Det utnyttjas enligt myndigheten till att finansiera organiserad brottslighet. 

”Oseriösa bolag kan också startas för att få tillgång till stöden genom skenuppdrag. Den typen av bedrägerier är ofta svåra att bevisa. För varje ny potentiell inkomstkälla för den organiserade brottsligheten som införs i form av bidrag och andra förmåner ökar utmaningarna för de utbetalande och brottsbekämpande myndigheter som ska kontrollera, utreda och lagföra denna typ av brott”, skriver Ekobrottsmyndigheten.

Därför säger myndigheten nej till offentligt finansierad omställning enligt förslaget i utredningen.

Även Brottförebyggande rådet, Brå, varnar för att det statliga omställningsstödet kan komma att utnyttjas av oseriösa aktörer.

Kommunal, IF Metall, Svenskt Näringsliv och PTK har i sina remissvar markerat att inget i förslagen som bygger på deras las-överenskommelse får förändras. Regeringen ska efter remissomgången presentera lagförslag som ska antas av riksdagen i början av nästa år. De nya las-reglerna kompletterat med studie- och omställningsstöd är tänkt att gälla från juni 2022.