– Det är ingen garanti för att vi får någonting av den här potten, säger Monica Malmqvist som samordnar Kommunals förhandlingsgrupp i Västra Götalandsregionen.

Under tre år satsar Västra Götalandsregionen, VGR, 700 miljoner kronor på jämställda löner i hälso- och sjukvården. De ska också bli konkurrenskraftiga. Kommunal har tidigare protesterat mot att satsningen missar undersköterskor och andra medlemsgrupper.

Nu har politikerna i personalutskottet fattat beslut om satsningen som ska ske 2022-2024. Första året prioriteras kvinnodominerade yrkesgrupper med medellång högskoleutbildning som har medellöner under riksgenomsnittet.

– Arbetsgivaren lägger allt på Vårdförbundet, det är inte ett öre till andra grupper, säger Monica Malmqvist.

Kolla medellöner i 24 kommunalyrken.

Medellönen i ditt yrke? Kolla här!

Löner

Kommunalarbetarens lönestatistik visar också att undersköterskor i Västra Götalandsregionen har bland de lägre medellönerna i hela landet.

När nu lönesatsningen görs är planen att Kommunals grupper ska få del av den år två och tre. Det ifrågasätts av Monica Malmkvist. Skälet är att löneskillnaderna för sjuksköterskor inte kommer att försvinna med första årets satsning.

– Det står klart och tydligt att satsningen år ett inte kommer att räcka för att uppfylla handlingsplanen om att nå upp till rikssnittet, säger Monica Malmkvist.

År två ska det göras en ny bedömning och hon ser risk för att undersköterskor och andra av Kommunals grupper utesluts.

– Det är klart och tydligt att satsningen till Kommunals grupper blir mycket ringa eller uteblir helt, säger Monica Malmkvist.

Kommunal har protesterat mot detta när facket i diskussioner arbetsgivaren i central samverkan.

Kritik finns också mot att löneskillnaderna mellan sjukhusen inte justeras.

– Det kan skilja 2 300 kronor i medellön för en undersköterska, säger Monica Malmqvist.

Hon ifrågasätter också att återkommande satsningar gjorts på sjuksköterskornas löner och att Kommunals grupper inte ingått.

– Man har inte satsats på Kommunals grupper på många år i den här regionen. Vi är besvikna, säger Monica Malmkvist.

Linn Brandström (M).
Linn Brandström (M).

Men enligt arbetsgivaren kommer undersköterskor och andra av Kommunals yrken att få del av satsningen år två och tre.

Linn Brandström (M) är regionråd och ordförande i personalutskottet. Hon hävdar att Kommunals grupper omfattas av satsningen på 700 miljoner kronor.

– Vi har från politiskt håll fått göra en prioritering för att klara budget. Vi lägger 235 miljoner per år. Kommunals grupper kommer att komma med år två, säger Linn Brandström.

Det kommer att säkerställas, säger hon, genom att personalutskottet kommer att följa hur pengarna används på förvaltningsnivå.

Löneskillnaderna mellan sjukhusen förklarar hon med att möjligheten att rekrytera varierar i regionen.

– Ansvaret ligger på förvaltningarna att följa avtalen och att ha konkurrenskraftiga löner. Helt lika kommer det aldrig vara i och med att vi har individuella löner och förvaltningarna sätter lönerna. Men vi som arbetsgivare måste säkerställa att vi har bra och konkurrenskraftiga löner, säger Linn Brandström.