– De missar ju oss, omedvetet eller medvetet. Vi vill försöka påverka innan de sätter budgeten så att de tänker till om sin riktning. Sedan 15 år tillbaka har man satsat på samma yrkesgrupper: kvinnodominerade yrkesgrupper med medellång högskoleutbildning, framför allt sjuksköterskor, säger Christine Marttila, ordförande vid Kommunals sektion SU Östra.

Linn Brandström (M), ordförande i regionens personalutskott, säger att Kommunal har missförstått.

– Jag tolkar det Kommunal skriver som att det skulle minska deras förhandlingsutrymme och så är ju inte det tänkt från oss. Vår satsning ska ses som en förstärkning av utrymmet i lönerevisionen, säger Linn Brandström.

I sitt öppna brev beskriver de fackliga företrädarna hur regionen ända sedan 2006 (med avbrott två av åren) årligen skjutit till hundratals miljoner kronor för jämställda löner men utan att en krona av de pengarna kommit Kommunals medlemmar till del.

I den lönestatistik Kommunalarbetaren samlar in varje år (uppdaterades senast 2020) kan man också se att undersköterskor i Västra Götalandsregionen har bland de lägre medellönerna för undersköterskor i regioner i hela landet. Och den ligger under genomsnittet för undersköterskor i regioner. Så har det varit i flera år.

– Vi får inte en krona mer än vad som står i avtalet. Samtliga andra fackförbund på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ju sifferlösa avtal, men man väljer ändå att sätta våra krontal som ett lönetak. Vi har ju så klart yrkat om mer pengar och använt alla argument man kan, säger Christine Marttila.

Linn Brandström hävdar att det i så fall är de förhandlande parternas ansvar.

– Förhandlingarna överlämnar vi till parterna naturligtvis. Vi förstärker förutsättningarna. Vi har på intet sätt exkluderat Kommunals grupper i den här satsningen, säger hon.

Men i de lönepolitiska riktlinjerna framgår det, enligt Christine Marttila, att anställda med medellång högskoleutbildning ska prioriteras. Något som också bekräftats i samtal med ledningen på Sahlgrenska, säger hon.

– Inga skulle bli gladare än vi om det är så att de har ändrat någonting så att satsningarna kan komma våra medlemmar till gagn också, säger Christine Marttila.

Trots de tidigare satsningarna på sjuksköterskorna släpar även deras löner efter och är bland de lägsta i landet, på grund av att omsättningen på personal är stor.

– De här pengarna försvinner ut i något svart hål och även sjuksköterskornas lönestruktur blir ju kvar på den här låga nivån, säger Christine Marttila.

Regionledningen håller på med ett svar till Kommunals företrädare som blir klart de närmaste dagarna.