Om lönestatistiken

  • Alla yrken finns inte i alla kommuner och/eller regioner (tidigare landsting). I tabellerna saknas också uppgift om medellön om antalet anställda i yrket är färre än fem. I de framräknade rikssnitten ingår däremot alla löner.
  • KA:s lönestatistik bygger på offentliga uppgifter. Löner från privata företag saknas. Uppgifterna kommer från kommunerna och regionerna själva. Eventuella felaktigheter beror i så fall på felrapporterade siffror.
  • Löneuppgifterna avser grundlön, räknat på heltid utan rörliga tillägg för tillsvidareanställda i november 2019.