– Vi protesterade och chefen förde det vidare, säger undersköterskan och arbetsplatsombudet Maria Björkman som fick pröva på kortare men fler nattpass förra våren.

Så kallade hälsoscheman, som ofta också kallas hållbara scheman, finns redan i mer än var tredje kommun, enligt KA:s enkätundersökning. Detta leder på många håll till protester.

– Tid för tillräcklig återhämtning fanns inte. Jag hörde även från de andra på jobbet att det här är inte hållbart. Ingen hade tillräckligt med tid för återhämtning, säger Maria Björkman.

Frågor och svar om hälsoscheman.

Hälsoscheman

Missnöjd med schemat? Här är dina rättigheter

Arbetstider

När det skulle införas på Bäckgården i Norsjö, försäkrade sig personalen om att det skulle utvärderas efter en viss tid.

– Vi bråkade och sade att vi kan köra en prövoperiod så får vi se sen hur det blir. Jag har slagits hårt på min arbetsplats för att när det gäller schemat så är det vi som jobbar som ska få tycka till.

Hur kunde det vara så enkelt för er att få bort det här schemat?

– Jag vet inte om vi bara hade turen att ha en chef som lyssnar på oss men vi var väldigt hårda med att nya scheman ska köras som en prövoperiod, det har vi alltid varit noga med.

Det är många som pratat med mig och frågat hur vi bar oss åt. Det här är ett jättestort problem, folk mår jättedåligt.

Maria Björkman, undersköterska

Enligt kommunen har arbetet med att införa heltid som norm just startat. Och någon typ av schemaförändringar kommer det att bli inom vård och omsorg.

Är det risk att det då kommer tillbaka även på er arbetsplats, Bäckgården?

– Vi kommer att slåss, vi har inte hört något om att det skulle vara på gång på vår arbetsplats.

Hur ska dina kollegor på andra arbetsplatser få stopp på detta? 

– Det är många som pratat med mig och frågat hur vi bar oss åt. Det här är ett jättestort problem, folk mår jättedåligt.

Pontus Berggren, huvudskyddsombud, och Cecilia Johansson, undersköterska.

Hälsoscheman

Så lyckades de få färre nattpass

Arbetstider

Enligt HR-avdelningen i Norsjö kommun finns inga beslut på att införa vare sig hälsoscheman eller kortade nattpass.

– Vi har knappt fattat några beslut i styrgruppen ännu. Vi har inte pratat om hur långa schemaperioder det ska vara. Vi har inte pratat om helgtjänstgöring, vi har inte fattat några sådana beslut, säger HR-strategen Elisabeth Karlsson.

Kommer ni ta hänsyn till den utvärdering som gjordes på Bäckgården?

– I projektet kommet vi ta hänsyn till sådant som är testat i kommunen och där det finns utvärderingar. Oavsett om det varit bra eller dåligt kommer vi ta hänsyn till det innan vi lägger fram förslag, säger projektledaren Malin Berglund.

Ett antal digitala informationsträffar som riktar sig till de anställda för att skapa delaktighet har hållits vid tre tillfällen, men hittills har det bara varit någon enstaka deltagare.